PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

 26. - 30. 10. 2020

Vážení rodiče a milý žáci,

stále nemáme informace o tom, kdy se spolu zase uvidíme. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám zaslat plán aktivit i na nezvykle dlouhé podzimní prázdniny. Nemusíte mít obavy paní učitelky a pan učitel vybrali, takové aktivity, aby děti bavily a pomohly jim zkrátit čekání na znovu otevření naší školy. Netradičně Vám zasíláme plán na školní emaily. Je to z důvodu, že dálkové vzdělávání nám zabralo veškerou ukládací kapacitu těchto webových stránek. Na nápravě pracujeme.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU 19. 10. - 23. 10. 2020

Vážení rodiče a milý žáci,

je před námi týden kdy se budeme vzdělávat na dálku. Proto Vám vaši vyučující připravili plán úkolů a aktivit, které najdete pod článkem. Žáci 1. ročníku budou mít zadané úkoly vždy po proběhlém online setkání.

Držte se

Mgr. Adam Šimůnek

VÝZVA STAROSTY OBCE

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

na základě rozhodnutí povodňového orgánu obce Brantice byl v místní části Brantice vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti.

Vlivem dlouhotrvajících dešťů a v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny vyzýváme všechny občany bydlící v záplavovém území, kde je možnost vylití řeky Opavy, aby zahájili ve svém zájmu zabezpečovací práce na svých nemovitostech, popřípadě vyvezli své dopravní prostředky ze suterénních garáží na místa mimo záplavovou oblast, přemístili cennější předměty z přízemí do výše položených míst. na toto hlášení upozorněte i své spoluobčany.

starosta obce

Dofek Vladimír

MANUÁL PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vašemu dítěti jsem vytvořil přístup do školního emailu:

 • Na stránkách www.zsbrantice.cz kliknete v pravém horním rohu na MENU (záložka POŠTA)
 • Kliknete na ikonu dopisu
 • Napíšete email Vašeho dítěte (jmeno.prijmeni@zsbrantice.cz), heslo při prvním uzavření škol bylo nastaveno na Skola123
 • Pokud Vám heslo nevyhovuje a chcete ho změnit, tak můžete na webnode.cz
 • V pravém horním rohu kliknete na PŘIHLÁŠENÍ (přihlašovací údaje jsou stejné jako do školního emailu)
 • V pravém horním rohu kliknete na jméno Vašeho dítěte a vyberete nabídku MŮJ ÚČET (v dolní části je nabídka HESLO - klikněte na upravit)

Email bude sloužit pro dobrovolnou komunikaci dítěte s třídní učitelkou popřípadě spolužáky.

Vašemu dítěti jsme vytvořili účet pro vstup do Office 365:

 • Na stránkách www.office.com kliknete v pravém horním rohu na PŘIHLÁSIT SE
 • Napíšete email Vašeho dítěte (jmeno.prijmeni@zsbrantice.cz), heslo jste si nastavili při prvním uzavření škol
 • V případě, že se nemůžete přihlásit, tak mi prosím napište email na adresu: adam.simunek@zsbrantice.cz

ČÍSLA/NUMBERS

PEČENÍ V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

Ve středu 7. 10. se žáci 2. a 4. ročníku v rámci pracovních činností pustili do výroby ovocného salátu a pizzy. Žáci 4. ročníku pilně krájeli ovoce - jablka, hrušky, hroznové víno, švestky a pomeranče. Salát ochutili citronem i skořicí. Mladší druháčci vyráběli mini pizzy. Zvládli vyválet těsto, vykrojit malá kolečka a pizzy obložit šunkou, sýrem, kukuřicí. Nakonec jsme uspořádali velkou hostinu ve třídě. Děti práce velmi bavila a ukázaly svůj velký talent.

SVATÝ VÁCLAV U 3. A 5. ROČNÍKU

Dne 25. 9.  u páťáků a třeťákům nesměla chybět čtenářská lekce ke sv.Václavovi. Děti si vyzkoušely metodu Černé ovce, kdy z obrázků musely jeden vyřadit a pak také obhájit proč. Pak pracovaly s texty a komixy o Václavovi a průběžně si zaznamenávaly, co už ví a co by ještě potřebovaly zjistit. Dalším zdrojem pak byl krátký film. Vyvrcholením lekce bylo napsat oslavnou báseň o sv.Václavovi. Podle škály, kterou jsme s dětmi zrealizovali na začátku i na konci lekce bylo jasně znát, že se toho dozvěděly docela dost nového. A domácí úkol? Nenajdeme náhodou sv. Václava na některé české mincí nebo bankovce?

QUESTION WORDS

POZNÁVÁNÍ SADAŘOVY STEZKY

Ve čtvrtek 24.9. 2020. Jsme navštívili firmu Vitaminátor v Sosnové. Po příjezdu na nás čekala velice hodná a milá průvodkyně paní Petra, která dětem vyprávěla, jak bio firma vznikla, co to vlastně bio potraviny jsou a jak vznikají. Děti potom dostaly 100% jablíčkovou bio šťávu na ochutnání. Po velmi zajímavém povídání jsme se vydali na naučnou sadařovu stezku, kde jsme mohli vidět zemědělskou techniku, jak moderní, tak již historickou, ale stále funkční. Děti měly možnost také vidět dva krásné koně, kteří ve firmě také pomáhají. Na procházce, která probíhala v krásné přírodě, kolem polí, rybníků a lesa, měly děti nachystané úkoly, které s velkým nasazením a rády plnily. Na stezce také byly umístěny tabule, kde děti poznávaly různé rostliny, keře a zvířata. Po splnění zajímavých úkolů čekalo děti milé překvapení a to bylo lanové centrum, kde se vydováděly. Na konci této krásné a naučné procházky jsme se posilnili svačinkou v tábořišti u indiánského týpí, a spokojeně jsme se vraceli zpět na základnu vitaminátoru, kde děti dostaly odměnu za splnění všech úkolů, po rozloučení a poděkování paní Petře za krásně strávené odpoledne, jsme nastoupili do autobusu a plní nových zážitků i dost unaveni, jsme se vraceli do naší krásné školy.

TVORBA OTÁZEK V ANGLIČTINĚ

STANOVISKO ŠKOLY K VÝZVĚ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče, naši žáci,

reagujeme na výzvu ministerstva zdravotnictví ohledně možnosti vyhlásit v pátek 25. 9. ředitelské volno ve školách.Naše škola ředitelské volno v této chvíli neuvažuje vyhlásit. Nadále sledujeme vývoj situace a o dalším postupu vás budeme informovat.

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Pracovní činnosti tentokrát v terénu. Děti se s velkou chutí a nadšením pustily do úpravy antukového povrchu na naší školní zahradě. Místo plánované hodiny si vyprosily hodiny dvě. A kdo měl ještě sílu, mohl se pustit do odtravnění pískového doskočiště. Děti pracovaly s velkou chutí a nasazením a odměnou jim bude upravené sportoviště pro jejich hodiny tělocviku.

EXKURZE DO FIRMY VARFI

Ve čtvrtek 17. 9. děti z 2. ODD školní družiny podnikly výpravu pěšky do Radimi na exkurzi firmy Varfi. Cesta ubíhala skvěle, pozorovali jsme otisky stop zvířat na silnici, na obloze vyhlíželi dravce, hádali značky aut či si jen tak povídali.Při příchodu na místo byly děti překvapeny, protože se dozvěděly, že firma sídlí v bývalé budově Radimské školy a přišlo jim legrační, že šli ze školy do školy 😊

Na funkční varhany jsme se byli podívat ve středu 16. 9. do kostela v Branticích. I když nepatří k těm největším, dětem se zdály být veliké až moc. Ve čtvrtek nás proto čekala návštěva firmy, která se zabývá opravou, restaurátorstvím či úplnou výrobou varhan od nákresů až po jejich konečné sestavení. Děti viděly výrobky a součástky, na které nesměly sahat, a také některé materiály, které si osahat mohly.Na vlastní oči viděly různé velikosti varhanních píšťal, od malinkých jako tužka, po veliké kovové trubice. Píšťaly se ale také vyrábí i ze dřeva a jednu takovou malou píšťalu jsme si každý z Varfi odnesli domů. Cesta pěšky do školy nám proto ubíhala rychle a se zpěvem.

EXKURZE NA ZÁMEK V BRUNTÁLE

Jak se žilo a pracovalo za dob našich prababiček a pradědečků? O tom dnešní děti moc neví. Chceme, aby to věděly, a proto jsme se vydali na zámek v Bruntále.
Děti byly rozděleny do dvou skupin, jedna se seznamovala se starými řemesly a jejich mistry, kdo to byl kovář, kloboučník, modistka, rukavičkář, dráteník, krejčí, tkadlec....a jiní. Zjistili také, jaký prapůvod má naše příjmení a od kterého roku se používá. Většinu těchto pojmů děti znaly z pohádek a příběhů, opravdové věci z této doby ale někteří viděli na vlastní oči až tam. Některé činnosti jsme si mohli i odzkoušet. Třeba při ráně kladiva na kovadlinu se kladivo odrazí a vydá krásný zvonivý hlas, nebo že ševcovské bodlo je opravdu velice ostré. Druhá expozice byla s vycpanými zvířaty, při které byly rozdány pracovní listy a děti je ve dvojicích plnily. Nebylo nic úžasnějšího, než si prohlédnout veverku zblízka, či zjistit, že netopýr vůbec není škaredé krvelačné zvíře. 

POZVÁNKA NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI

OPAKOVÁNÍ SLOVESA BÝT

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, 

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020 Vám sdělujeme, že od 10. 9. 2020 je nařízena povinnost ve všech vnitřních prostorech budov škol a školských zařízení nosit ochranné prostředky dýchacích cest - roušky, respirátory atd

Tyto ochranné prostředky budou žáci nosit ve společných prostorech školy. Tímto Vás žádáme, abyste svým dětem zajistili optimálně 2 roušky již na zítřejší vyučování. 

Děkujeme za spolupráci.

PS: Toto opatření se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině. 

VÝLET DO PEVNOSTI POZNÁNÍ

Sotva jsme se stačili na začátku roku v naší škole trochu rozkoukat, přivítat prvňáčky a rozdat si sešity a učebnice, byl tu pátek a s ním i výlet do Olomouce. Naším cílem byla Pevnost poznání, která je prvním interaktivním muzeem popularizace vědy na střední Moravě.

Ráno jsme si museli přivstat, protože jsme odjížděli už v 7 hodin, ale i díky kytaře a písničkám byla cesta fajn a rychle nám uběhla. Na místě jsme byli rozděleni na skupiny a místní animátoři si nás odvedli na daná stanoviště.

Program pro menší žáčky se jmenoval Tvrdá doba kamenná. Děti se zde dozvěděly něco o pravěku a uspořádaly i hon na mamuta, na který si však nejdříve musely vyrobit pořádné pravěké zbraně. Na závěr je překvapil nález zubů šavlozubého tygra v jeskyni. Každý si tak odnesl náhrdelník se zubem na památku.

Větší děti čekal zajímavý chemický pokus v laboratoři. Musely se převléknout do bílých plášťů jako skuteční vědci a řídit se přísnými pravidly laboratoře. Pokus, který nás čekal, se jmenoval Cukrová duha. Děti připravovaly cukerné roztoky, pracovaly s kádinkami, odměrkami a pipetami. Vyzkoušely si odměřování, míchaní, přelévání a opatrnou manipulaci. Odměnou za přesnost a dodržený postup jim pak byla krásná cukrová duha v jejich zkumavce.

Po dopoledním programu jsme zamířili do místního planetária, kde jsme zhlédli zajímavý pořad Zvířátka ve vesmíru. Zvířátka nás seznámila s planetami, souhvězdími a dalšími zajímavostmi.

Pak jsme si mohli projít všechny čtyři expozice Pevnosti poznání - Dějiny, Příroda, Logika a Fyzika. Děti zaujaly různé dřevěné hlavolamy, velký model oka a mozku, pohledy skrz lupy a mikroskopy a v neposlední řadě procházka korytem řeky a s larvami jepic, muchniček a chrostíků.

Před odjezdem jsme nemohli opomenout dětmi tolik oblíbené nákupy suvenýrů a různých dobrot. Poté už jsme mohli spokojeně zamířit k autobusu a vyrazit k domovu. Výlet byl určitě velmi zajímavý a obohacující a dětem poskytl spoustu nových zážitků a zkušeností.

Mgr. Lucie Seberová

PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Ve čtvrtek 4.9. 2020 jsme s bývalými prvňáčky, dnes už druháky, navštívili krnovskou knihovnu na akci Pasování prvňáčků. Tato akce má již tradici v měsíci červnu, ale kvůli událostem s koronavirem, byla odložena na září. V knihovně nás přivítal pan ředitel, hodné paní knihovnice, které byly v převleku mravenečka a Mgr. Pavel Moravec co by jako pan král s pláštěm, korunou a mečem na pasování. Děti měly připravené krásné skřítky Knihovníčky, kteří zůstanou v knihovně hlídat knížky. Pasování probíhalo v rytířském duchu, čtenářským slibem. Děti dostaly šerpu, pak poklekly, pan král Knihorád jim položil meč na rameno a pasoval je na čtenáře, po pasování jim poblahopřál, připily si slavnostním přípitkem a na závěr dostaly medaili, pamětní list a krásnou knížku, kterou si mohou hned začít číst. Protože jsme měli ještě trochu času tak, si děti mohly prohlédnou knížky, které se jim líbily a zajímaly je. Děkujeme za krásnou akci.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Přijďte s námi vyčarovat nový školní rok - s tímto sloganem byli zváni žáci v Branticích a okolí do školy.

Přišli všichni v dobré náladě a těšili se. My jsme se také moc na všechny děti těšili. Očekávali jsme nové prvňáčky, kteří šli s malým strachem, co se bude dít. Jakmile prošli školními dveřmi, všechny obavy a strach z nich spadl a věděli, že jsou tu správně. Čekalo je přivítání v tělocvičně, kde se sešli všichni žáci školy.

Přivítal je pan ředitel a společně s dětmi jsme vyčarovali nový školní rok, jak se nám to povedlo, uvidíme na konci školního roku.

Prvňáčci dostali talismany - kouzelnickou hůlku a svou vlastní sovu. Po příchodu do třídy měli první úkol, kterého se zhostili s nasazením a všichni ho krásně splnili, ale čekal je další o něco těžší úkol. Museli si každý zasadit svůj kouzelný oříšek, tato práce jim šla velmi dobře a za chvíli měli zasazeno. Před rozloučením dostali medaili prvňáka a spokojeni s úsměvem odcházeli domů.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 5. ROČNÍKU

PRVŇÁČCI NA NÁVŠTĚVĚ

 V BRANTICKÉ POŠTĚ

S dětmi z první třídy jsme ve školní družině navštívili poštu v Branticích. Kde si děti koupily pohlednici a známku. Vyzkoušely si napsat pozdrav a adresu babičce nebo kamarádovi domů. Tímto způsobem se děti připravily na prázdniny, když pojedou na tábor, na dovolenou nebo jen tak na výlet. Dětem se psaní dopisu velmi líbilo, a proto jsme se s dětmi rozhodli tuto akci v blízké době zopakovat.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost proběhne dne 19. 6. 2020 od 16 hodin. Z důvodu preventivních opatření proběhne na zahradě MŠ pouze pasování předškoláků a loučení se žáky 5. ročníku. Po hlavní ceremonii proběhne putování po stopách Harryho Pottera.

Těšíme se na Vás

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v rámci zápisu do naší mateřské školy pro školní rok 2020-2021 podalo žádost 8 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky. 

Děkujeme za Vaši důvěru, která je pro nás závazkem a motivací

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZŠ

Vážení rodiče,

z důvodu splnění hygienických standardů týkajících se současné situace, jsme nuceni upravit vyučování takto: žáci prvního ročníku budou končit každý den v 11:40, žáci 2. a 4. a část 3. ročníku, který bude u paní Seberové bude končit každý den ve 12:10, žáci 3. a 5. ročníku, kteří budou u paní Bernátkové budou končit každý den ve 12:35. Doučování bude probíhat v pondělí (skupina p. Bernátkové) a v úterý (skupina p. Seberové) od 13:00 do 14:00. Klub deskových her bude probíhat v úterý od 12:30 do 14:00. Klub čtenářské gramotnosti bude probíhat ve středu od 13:00 do 14:30. Níže naleznete informace týkajících se organizace výuky od 25. května a upravené rozvrhy:

 • Škola bude otevřena každý den od 7:30 do 15:00.
 • Z technických a personálních důvodů nejsme schopni zajistit provoz školní družiny pro žáky 5. ročníku. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby děti z 5. ročníku šly po vyučování domů.
 • Školní družina bude fungovat každý den do 15:00.
 • Zákonný zástupce nebo dítě musí předat vyplněné čestné prohlášení před prvním vstupem do školy.

Děkujeme za pochopení

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

Rozvrh 1. ročník

Rozvrh 2., 3., 4. ročník

Rozvrh 3. a 5. ročník

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ZŠ

Vážení rodiče a děti,

níže naleznete informace týkající se organizace výuku od 25. května:

 • Škola bude otevřena každý den od 7:30 do 15:00.
 • Žáci 1. 2. 4. a 5. ročníku zůstanou ve své třídě se svou třídní učitelkou.
 • Žáky 3. ročníku budeme muset rozdělit na dvě skupiny podle docházky do školní družiny (ve čtvrtek Vás zkontaktuje paní učitelka Bernátková).
 • Z technických a personálních důvodů nejsme schopni zajistit provoz školní družiny pro žáky 5. ročníku. Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby děti z 5. ročníku šly po vyučování domů.
 • Školní družina bude fungovat každý den do 15:00.
 • Rozvrhy vyučování, školních klubů a doučování vyvěsíme zde ve čtvrtek 21. 5. v 18:00.
 • Zákonný zástupce nebo dítě musí předat vyplněné čestné prohlášení před prvním vstupem do školy.

Děkujeme za pochopení 

Těšíme se na Vás

S pozdravem

Mgr. Adam Šimůnek

ÚKOLY 10. TÝDEN

Vážení rodiče a děti,

je před námi poslední týden vzdělávání na dálku. Máme radost, že v pondělí 25. května se vrátíme do školy. Pro návrat dítěte do školy je důležité, aby mělo vyplněné čestné prohlášení (odkaz pod textem). Zatím nemáme informace od všech rodičů, proto informace o průběhu vzdělávání uveřejníme ve středu v 18:00 na webové stránky. Prozatím Vám můžeme poskytnout tyto základní informace:

1) škola bude otevřena od 7:30

2) školní družina bude probíhat do 15:00

3) čtenářský klub, klub deskových her a doučování bude probíhat - časy upřesníme

Těšíme se na Vás

ÚKOLY 9. TÝDEN

Vážení rodiče,

rádi bychom připomněli, že v pondělí 11. 5. 2020 proběhne v kanceláři školní jídelny zápis do MŠ. Zápis je z důvodu Covid-19 bez přítomnosti dětí.

Dále žádáme rodiče, aby nám vyplnily krátký dotazník týkající se návratu dětí do MŠ (dotazník na webu MŠ) a ZŠ (dotazník v emailu rodičů). Získané informace nám usnadní organizaci vzdělávání, tak aby odpovídala požadavkům MŠMT. 

Těšíme se na Vás

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ A ZŠ 

OD 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

od 25. května bude možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních oddělení a skupin. Účast dětí a žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Budeme rádi, když nám vyplníte dotazník týkající se návratu Vašeho dítěte do ZŠ a MŠ Brantice.

Těšíme se na Vás

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že v rámci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020-2021 podalo žádost 11 zákonných zástupců dětí, které splňovaly podmínky zahájení školní docházky. Do prvního ročníku bylo zapsáno 9 dětí.

Děkujeme za Vaši důvěru, která je pro nás závazkem a motivací

ÚKOLY 8. TÝDEN

Vážení rodiče,

v minulém týdnu proběhlo zjišťování spokojenosti s distančním vzděláváním na naší škole. Moc Vám děkuji za hojnou účast. K neděli 3. 5. 2020 máme 33 zpětných vazeb. Velice si vážím převažující spokojenosti (učivo na týden dopředu - 81,3 %, rozsah úkolů - 91 %, videokonference - 81,3 %), pozitivní zpětné vazby, vyjádření podpory nám učitelům a také poskytnutí námětů ke zlepšení a konstruktivní kritiky. Rovněž bych rád poděkoval rodičům, kteří se ve svém hodnocení podepsali, což nám usnadňuje nejen identifikovat dané dítě a jeho podmínky vzdělávání, ale především řešit individuálně problémy spojené s distančním vzděláváním. 

Pedagogický sbor přijal tato ustanovení vycházející ze zpětné vazby rodičů:

1) úkoly a kvízy budou publikovány v neděli v 15:00

2) úkoly a kvízy budou publikovány pouze na web školy

3) doplňující materiály vyučující rozešlou na žákovské emaily po proběhlé videokonferenci

Dále bych rád připomněl možnost, že kdybyste potřebovali naši pomoc, tak nám napište email: adam.simunek@zsbrantice.cz, lucie.seberova@zsbrantice.cz, lucie.bernatkova@zsbrantice.cz, nikola.mensikova@zsbrantice.cz, katerina.kubalova@zsbrantice.cz

Moc si Vaší zpětné vazby vážím

Mgr. Adam Šimůnek

ÚKOLY A KVÍZY NAJDETE NÍŽEZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ÚKOLY 7. TÝDEN

Již po několikáté se naše škola zúčastnila matematické soutěže Pangea. V letošním roce se podařilo našemu žákovi dostat do první tisícovky, respektive na krásné 559. místo z 10 645 účastníků z celé ČR. Gratulujeme. 

Ve středu 29. 4. 2020 se těšíme na rodiče našich budoucích prvňáčků. Zapsat své dítě mohou od 6:30 do 16:00. Vážíme si vašeho zájmu o naši školu a těšíme se na budoucí spolupráci.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NAJDETE NÍŽE 

ÚKOLY 6. TÝDEN

Přinášíme Vám možnost opakování čtení se skvělou online aplikací VČELKA a to zdarma. Návod zde:

 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
 2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
 3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
 4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
 5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
 6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
 7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
 8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

ÚKOLY NA 5. TÝDEN

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A ÚKOLY NA 4. TÝDEN NAJDETE NÍŽE

ÚKOLY NA 4. TÝDEN

Vážená rodiče a milí žáci,

na tlačítkách níže se dostanete ke svým úkolům a kvízům. Novinkou pro tento týden jsou videohovory, kdy na Vás bude čeka Vaše paní učitelka. Na videohovor se dostanete pomocí instrukcí od Vašich paní učitelek. Instrukce se budou objevovat v žákovských emailech nebo v úkolech. V případě potřeby nám napište email: 

adam.simunek@zsbrantice.cz, lucie.seberova@zsbrantice.cz, lucie.bernatkovka@zsbrantice.cz, nikola.mensikova@zsbrantice.cz, irma.suhajova@zsbrantice.cz

Nebo nám zavolejte +420 731 565 218 MŠ, +420 739 478 009 ZŠ (úterý a čtvrtek 8:00 - 10:00). 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU NAJDETE NÍŽE

Zápisy do prvních tříd letos bez dětí

ÚKOLY NA 3. TÝDEN

Vážená rodiče a milí žáci,

na tlačítkách níže se dostanete ke svým úkolům a kvízům. Dále jsme pro Vás vybrali webové aplikace na kterých si můžete opakovat učivo. Není to povinné, ale může Vám to pomoci zkrátit čekání na návrat do školních lavic. 


Zápisy do prvních tříd letos bez dětí

INFORMACE PRO RODIČE

Máme před sebou další týden, který máme strávit odděleně. Proto jsme si pro Vás připravily kvízy, které naleznete pod příspěvkem od MŠ. Nabízíme rodičům našich žáků, kteří nedisponují počítačem nebo v případě více dětí více počítači. Zapůjčení počítačů po dobu domácího vzdělávání. V případě zájmu mne prosím kontaktujte na emailu: adam.simunek@zsbrantice.cz.

MŠ VÁS VYTÁHNE Z NUDY

KVÍZY PRO NAŠE ŽÁKY

Kvízy pro Vás vytvořily Vaše paní učitelky. Pro vstup do kvízu stačí kliknout na odkaz pod textem.

Úkol č. 3 - NAPIŠTE NÁM JAK SE MÁTE 

Všem našim žákům jsme zřídili školní email:

1) klikněte na menu v pravé horní části školního webu
2) klikněte na menu a najděte záložku POŠTA
3) klikněte na záložku POŠTA a poté znovu klikněte na obrázek dopisu
4) přihlašte se pomocí údajů, které Vám přišli v SMS zprávě
5) napište svému učiteli nebo klidně i dalším pedagogickým pracovníkům co děláte, jak se máte nebo jestli je úkolů málo nebo moc

emaily na paní učitelky:

lucie.bernatkova@zsbrantice.cz

katerina.kubalova@zsbrantice.cz

nikola.mensikova@zsbrantice.cz

lucie.seberova@zsbrantice.cz

email na ředitele školy:

adam.simunek@zsbrantice.cz

Držte se :)

TŘICETIDENNÍ LEGO VÝZVA NA PODPORU KREATIVITY NAŠICH DĚTÍ A ŽÁKŮ

Stavebnice Lego je mezi našimi dětmi a žáky velmi rozšířená, proto, když jsem viděl tuto výzvu na internetu, tak jsem ji nechal hned přeložit. Tady je. Pevně věřím, že Vám pomůže zpestřit nastávající dny a navíc podpoří děti v jejich kreativitě.

POD LEGO VÝZVOU NALEZNETE ÚKOLY PRO VAŠE DĚTI

ÚKOL Č. 2 SEZNÁMIT SE S PODKLADY PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

posíláme Vám podklady k domácímu vzdělávání po dobu trvání mimořádného opatření, kdy se nemůžeme společně vzdělávat ve škole. Učivo pro 1. ročník je na jeden týden, pro ostatní ročníky je přibližně na 2 týdny. Zkuste si doma společně nastavit pravidla, vyhovující oběma stranám, aby pro Vás společné učení bylo pokud možno příjemné a co nejméně zatěžující. Zhodnoťte si množství i obtížnost úkolů. Pokud byste čemukoliv nerozuměli, můžete se obrátit na vyučující nebo to vynechat a my to potom ve škole probereme a doplníme.

Mgr. Lucie Bernátková lucie.bernatkova@zsbrantice.cz

Mgr. Kateřina Kubalová katerina.kubalova@zsbrantice.cz

Mgr. Nikola Menšíková nikola.mensikova@zsbrantice.cz

Mgr. Lucie Seberová lucie.seberova@zsbrantice.cz

TISKOPIS ŽÁDOSTI NA OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL

Vážení rodiče,
na odkazu níže můžete stáhnout tiskopis žádosti nároku na ošetřovné. 

UZAVŘENÍ MŠ BRANTICE

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci je s platností od 17.3.2020 do odvolání

Mateřská škola Brantice UZAVŘENA.

V případě dotazů volejte: 731 565 218 p. Suhajová

nebo na emailu: irma.suhajova@zsbrantice.czDOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření všech ZŠ škol v naší zemi, se i naši učitelé rozhodli vzdělávat Vaše děti elektronickou cestou. Myslíme si, že toto rozhodnutí bude přínosem pro obě strany.
Na jedné straně se určitě všichni procvičíme v počítačové gramotnosti, na straně druhé budeme mít všichni alespoň nějakou kontrolu nad Vašimi dětmi a ony se alespoň na chvíli zabaví. Koneckonců, i vy si možná rádi zopakujete něco z Vašich školních lavic. A kdo ví, možná se to všem zalíbí                         a u elektronických úkolů zůstaneme.
Podívejme se na tyto nečekané starosti také z té lepší stránky. Využijme toho, že máme někteří více času na své děti. Pracujme společně. Mluvme spolu. Využijme tuto výuku jako hru, do které se nám nikomu nechce, ale všechny začne nečekaně bavit. Když už nic dobrého na "Koronaviru" nevidíme, tak určitě je dobré to, že budete mít čas na své děti. Ony se třeba stanou, na právě tu malou chvíli              u počítače s Vámi, těmi dospělými a Vy dětmi. Vy porozumíte více jim a oni Vám. 

A nyní úkol č. 1:   v pondělí 16. 3. 2020 v době od 6:30 do 9:00 hod. si všichni rodiče v ZŠ vyzvednou tašky s pracovními sešity a učebnicemi pro Vaše dítě.

Sledujte nás dále, další úkol bude zde a na FB vyvěšen v pondělí .

Přejeme Vám hodně sil, pevné zdraví a když budete potřebovat nezapomeňte.......................

VŠICHNI JSME  "ON - LINE"OPATŘENÍ PRO MŠ BRANTICE PLATNÉ OD 16. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ

LYŽAŘSKÝ KURZ ZRUŠEN

Vážení,

s lítostí Vám oznamujeme, že jsme nuceni zrušit letošní lyžařský kurz. Zažádali jsme o vrácení peněz. O dalším průběhu Vás budeme informovat

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 5 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2020.

DOPORUČENÍ K VIROVÉ EPIDEMII

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 5 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2020.

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ZAHRADY MŠ

PŘIPRAVUJEME FLASHMOB PŘIDEJTE SE K NÁM

Flash mob (často psáno i Flashmob) je blesková zábavná akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenku (stejné oblečení, chování apod.).

MASOPUST V ŠD

Ve čtvrtek 20. února procházel Branticemi tradiční Masopustní průvod dětí ze základní školy. Průvod byl veselý a hlasitý se zpěvem a doprovem na bubínky, tambutíny a nechyběl také vozembouch, který si získal u dětí velikou oblibu. Nebyl snad nikdo, kdo by si jej alespoň na chvíli nepodržel v ruce. Veselý průvod byl zakončen hostinou před budovou školy.V letošním roce byla akce ohlášena i místním rozhlasem, kdy byli vyzváni i občané Brantic, kteří s naší akcí sympatizují, aby nás přišli do průvodu podpořit. A skutečně se tak stalo. Těmto odvážným děkujeme za podporu a doufáme, že příští rok nás bude mnohem víc. 

1. ODD NA BRUSLÍCH

Dne 12. 2. jsme jeli tentokrát pouze s 1. ODD školní družiny na kluziště do Krnova. Děti se moc těšily a obouvání v šatně jim šlo už skoro samo. Až na dvě cizí děti s rodiči byla celá ledová plocha jen naše. Všichni si to náležitě užívali a byly vidět i pokroky u těch, kteří na bruslích stáli jen několikrát. Zpáteční cestu bylo v autobuse bylo úplné ticho, protože všechny děti byly unavené, ale i šťastné. Následující den však přišly do školy odpočaté a s otázkou "Paní vychovatelko, kdy zas pojedeme na kluziště?" Moc nás paní vychovatelky těší, že se akce dětem líbí a děkujeme manželům Smržovým za pomoc s obouváním bruslí v šatně. 

DEN HER

A jak jsme oslavili s druháčky a čtvrťáky poslední den 1.pololetí tohoto školního roku? Byl to pro nás den plný deskových her. Jednak jsme využili hry, které máme ve škole a pak měly děti také možnost donést si hry z domu.

Co jsme si všechno stihli zahrát? Člověče, nezlob se, Ypsilonie, Naše století, Hry v kostce - Zvířata, 50 plemen psů, Uno, puzzle a různé další.

A že jsme si jenom hráli? Kdepak! U deskových her jsme totiž rozvíjeli:

 • sociální dovednosti, vztahy ve třídě
 • matematickou a čtenářskou gramotnost
 • paměť a rychlost myšlenkových operací
 • schopnost dodržovat pravidla a vyrovnávat se s prohrou
 • kreativní myšlení
 • soustředění a sebeovládání, umění řešit konflikty
 • schopnost plánovat a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • jazykovou gramotnost (vyjmenovaná slova a slova k nim příbuzná)
 • znalosti ze světa zvířat a psích plemen

Kromě toho všeho jsme se hlavně také výborně bavili. A kdo si potřeboval chvilku odpočinout, mohl se pomazlit s morčátky Tarou a Sárou. Zvládli jsme i ohlédnutí za uplynulým rokem, jeho zhodnocení a zároveň lehký výhled do roku nového, stanovení si plánů a cílů. Pak už se napětí ve třídě dalo skoro krájet, tak jsme přistoupili k vydávání vysvědčení. Doufám, že s ním byly všechny děti spokojené a kdo ne, bude mít určitě příležitost s tím ve druhém pololetí něco udělat 😊.

NOVÉ POLOLETÍ NOVÉ ROZVRHY

VÁŽENÍ RODIČE,

školní rok se přehouplnul do druhé poloviny. Ve druhém pololetí se budou děti účastnit plaveckého výcviku, proto jsme museli rozvrhy rozdělit na plavecký a neplavecký týden. Účinnost rozvrhu v neplavacím týdnu je od 3. 2. 2020. Účinnost rozvrhu v plavacím týdnu je od 17. 2. 2020.

PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Detektivní pátrání v knihovně

V úterý 21.1. byli povoláni žáci z druhé a čtvrté třídy brantické školy do krnovské knihovny, aby pomohli vypátrat zloděje velmi vzácné edice časopisu Simpsonovi. Podezřelých bylo hned několik, takže bylo potřeba se rychle pustit do práce. Děti založily dvě detektivní kanceláře s názvy Bystroočko a Klub tygrů. Pátrání bylo velmi zajímavé a napínavé. Detektivové se snažili sestavit profil pachatele. Pomocí daktyloskopie zkoumali otisky prstů. Trasologie jim ukázala, jak se ze zanechaného otisku boty dá poznat druh obuvi a jak můžeme pomocí délky chodidla vypočítat přibližnou výšku osoby. V oddělení kryptologie se učili luštit zašifrovanou zprávu. Podrobně prozkoumali nalezený vlas a vlákno z tkaniny. A protože se také na místě činu našel ručně psaný vzkaz, museli se seznámit i s další zajímavou vědou, grafologií. Tyto všechny důkazy a hlavně jeden časový údaj zmíněný na začátku celého pátrání jasně ukázal na pachatele této krádeže. Pro děti bylo velmi cenné poznání, jak snadno se dá někdo neprávem obvinit. Třeba jen kvůli tomu, jak vypadá. Výlet do knihovny tedy opět stál za to. Bylo to pro děti i příjemné odlehčení po všech těch pololetních písemkách. A nečekaná návštěva zverimexu byla možná tou pomyslnou třešničkou na dortu.

ŠD SI ZAJELA DO KRNOVA NA BRUSLE

Ve středu 15.1.2020 jsme vyrazili s dětmi ŠD na krnovské kluziště. Jeli jsme od OÚ Brantice autobusem na autobusové nádraží a odtud jsme šli pěšky až na kluziště. Někteří zdatnější bruslaři a bruslařky jezdili sami, těm, kterým to moc nešlo pomáhaly paní vychovatelky. Po 45 minutách bruslení jsme šli zpátky na autobusové nádraží, odkud nám jel autobus zpět do Brantic. Druhý den jsme si všichni společně vyrobili v ŠD kluziště z papíru a vaty a o společném bruslařském zážitku jsme si ještě dlouho povídali.

Všichni jsme si výlet užili, vrátili jsme se všichni ve zdraví a těšíme se na další sportovní odpoledne.

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

POZOR OD 1. 1. 2020 ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU UŽ TUTO NEDĚLI

ZDRAŽENÍ OBĚDŮ

VÁŽENÍ RODIČE, 

vzhledem k obrovskému nárůstu cen potravin (především se jedná o maso, mléčné výrobky a pečivo), jsme nuceni navýšit cenu stravného. Velmi nás to mrzí, ale chceme udržet kvalitu a množství stravy pro vaše děti.

OD 1. 12. 2019 BUDE CENA STRAVNÉHO PRO ZŠ 32,- Kč a 42,- Kč.

Tímto prosíme všechny, kdo platí stravné inkasem, aby si navýšili limity.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

zdroj: Český statistický úřad 

SVATÝ MARTIN V ŠD

Svatý Martin v letošním roce na bílém koni nepřijel, a proto si děti v družině vyrobily své koně, ozdobily je podle svých představ a 11. listopadu pak slavily veselými soutěžemi. V tělocvičně se jezdilo na svatomartinském koni, stavěl se co nejvyšší komín na chladné noci, který se také musel vyčistit a vše se završilo koulovanou, při které vyhrálo družstvo kluků. K tomuto svátku neodmyslitelně patří i pečení svatomartinských rohlíčků, které jsme si nedokázali odpustit. Moc se dětem povedly a chutnaly skvěle.

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ ODPOLEDNE

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA 

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Vážení čtenáři,

právě držíte nové číslo školního časopisu, které je zároveň prvním číslem nového ročníku. Já mám ohromnou radost, že časopis funguje dál. Mám ješ- tě mnoho důvodů se radovat. Jedním z nich je zapojení našich žáků do tvor- by školního časopisu, o čemž se můžete přesvědčit v rámci článků od Mirka, Katky, Terky, Karly, Barči, Natálky a Agátky. Pevně věřím, že počet žáků za- pojených do tvorby časopisu se bude zvyšovat. Už teď se jedná o úctyhodný počin, protože se obvykle na chodu školního časopisu podílejí žáci druhého stupně. Dalším důvodem k radosti je, že paní učitelka Seberová přijala mou nabídku a stává se tak šéfredaktorem školního časopisu Brantický Školní Miniexpres. Pevně věřím, že nám paní učitelka pomůže v boji se zákeřným šotkem, který nám ztěžoval naši práci a zanechával po sobě znamení ve for- mě gramatických a stylistických chyb.

Příjemné čtení přeje Mgr.Adam Šimůnek

STÁVKA 2019

Vážení rodiče,

chceme vyjádřit svůj souhlas se stávkou a nesouhlas s přístupem ministerstva. Svého práva na stávku jsme nevyužili s ohledem na Vás, abychom Vám nekomplikovali rodinnou situaci.

zaměstnanci ZŠ a MŠ Brantice

HALLOWEEN VE ŠKOLE

Proč se 31. 10. ve škole v noci svítilo? V letošním roce paní vychovatelky připravily dětem ze ŠD Halloweenskou párty zakončenou spaním ve škole. Děti se scházely ve škole mezi 17 - 18 hodinou. Následovalo rozdělení do tří skupin a pak se šly plnit jednoduché úkoly, ve kterých se všichni vystřídali. Čekalo je pečení dýní z lineckého těsta, výroba strašidel z roliček a dlabání dýní, které pak byly použity na osvětlení hřiště při stezce odvahy. Na konci stezky byl ukrytý poklad, při jehož úschově nejspíš paní vychovatelka vyplašila z hromádky listí ježka. Poklad se samozřejmě rozděloval až po večeři, připravenou našimi kuchařkami a panem kuchařem ze školní jídelny. Poté se již děti převlékly do pyžam, zachumlaly se do svých spacáků a čekaly na strašidelnou pohádku. Ráno si všichni vše pečlivě sbalili a odebrali se na snídani do jídelny, kde již byly připraveny buchty, chleby s vynikající pomazánkou a čaj.Z celé akce byli všichni nadšeni a již teď se těšíme na další.Musíme poděkovat nejen našim kuchařkám a kuchaři, ale i paní Homolové, která zpestřila snídani o margotkovou buchtu a domácí bábovku. Dík patří i SRPŠ, které nám poskytlo cukrovinky pro děti, jenž byly použity na odměny při plnění úkolů.

PROJEKT 72 HODIN

S projektem 72 hodin jsme se tentokrát s druháky a čtvrťáky zaměřili na pomoc zvířátkům v zimě. V první části jsme pracovali ve třídě. Děti se rozdělily do skupinek a zjišťovaly důležité informace o tom, jak přečkává zimu ježek, veverka a křeček. Pak proběhla prezentace, kde nás děti se získanými poznatky seznámily. Po svačince jsme vyrazili do lesa, kde byl naším cílem sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka na zimuje a i jiných přírodnin. Děti si měly možnost vyzkoušet chůzi v lese poslepu, což je velmi zaujalo. Nejúspěšnější sběr ale proběhl v místním parku, kde jsem malé nadšené sběrače musela krotit, abychom ty plné tašky vůbec unesli. Přírodniny jsme následně použili při tvoření a vznikl nám tak ve škole voňavý kousek lesa. 

PRVNÍ MATEMATICKÁ DÍLNA

Uprostřed lesů je zahrádka, v ní dědy Lesoně zvířátka....zvířátka ta nepostojí stranou, ráda hrají na přetahovanou....Ve čtvrtek 26. září se konala ve škole tradiční dílna matematiky podle pana prof. Milana Hejného. Tentokrát jsme se věnovali prostředí : Zvířátka dědy Lesoně. Rodiče si postupně vyzkoušeli práci v různých ročnících. Začali jsme ve druhém ročníku, kde se žáci se zvířátky seznamují, učili jsme se ikony zvířátek a porovnávali sílu jednotlivých družstev. Řešili jsme jednoduché rovnice, když se zvířátka vypravila na karneval a měla masky. Dokázali jsme vyřešit i dvojici rovnic. Na závěr jsme si zahráli hru Farmář.  

PUTOVÁNÍ S DĚDOU LESONĚM ANEB TRADIČNÍ MATEMATICKÉ DÍLNY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

ŠKOLNÍ ROK ZAHÁJEN

Rozzářené tvářičky plné úsměvů a očekávání. Tak to vypadalo první den v naší škole. Všechny děti z celé školy se sešli na slavnostním přivítání v tělocvičně naší školy.

Vše zahájil svou řečí pan ředitel Mgr. Adam Šimůnek, přivítal všechny děti, rodiče a pracovníky školy. Pan starosta obce Vladimír Dofek také popřál dětem do nového školního roku hodně síly, vytrvalosti, chuti učit se novým věcem a hodně školních úspěchů.

Paní učitelka prvního ročníku Mgr. Nikola Menšíková přivítala prvňáčky ve škole, popřála jim, ať se jim ve škole daří, a hlavně ať jsou spokojení a šťastní, předala jim dáreček v podobě polštářku (dárečky pro děti ušila paní Mitterová - moc ji děkujeme) a zavedla je do jejich třídy, kde na ně čekaly dárečky a nové učebnice a pomůcky. Poté si šli prvňáčci, jak již je naší tradicí, zasadit svůj stromeček ořešák, až budou po pěti letech odcházet, tak si ho vezmou s sebou.

První den ve škole byl krátký, ale za to vydařený. Rozjasněné a spokojené tváře našich dětí mluvily za vše.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Milí žáci, rodiče, prarodiče a přátelé školy,

školu máme nachystanou a moc se na Vás v pondělí 2. 9. 2019 těšíme. Sejdeme se v 8:00 v tělocvičně naší školy. Pak si Vás převezmou třídní učitelky, abyste se seznámili s Vaší novou třídou a budete mít prostor na popovídání (max hodinu). Provoz školní družiny začne 3. září nově od 6:00 do klasických 16:00.

Úspěšný školní rok 2019/2020 přeje kolektiv ZŠ a MŠ Brantice. 

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 


Přeposíláme informace z OÚ k akci "Rozloučení s prázdninami":

1) ať přijdou děti hned ve 14:00 hodin, protože klaun bude hned na začátku dělat balónky a cukrovou vatu a od 15-16 hodin bude mít program, pak musí odjet na další vystoupení

2) atrakce budou až do 18:00

3) skákací hrady budou 3, dále 4 koule bumper ball, cornhole, chůdy, šlapací kárky.....

Atrakce jsou hrazeny obcí :)

OZNÁMENÍ O REKONSTRUKCI


V době letních prázdnin probíhá rekonstrukce budovy školy. V případě potřeby využijte pro komunikaci školní email skola@zsbrantice.


Děkuje za pochopení

TURNAJ VE STOLNÍM HOKEJI

Poslední školní měsíc měly děti z 1.ODD ŠD turnaj ve stolním hokeji. Zúčastnily se ho všechny děti. Hlídáním výsledků nám příjemně uběhly poslední školní dny. Všechny děti si za účast zasloužily bonbóny. Na 5. a 4. místě se umístila Viktorka a Šimon. 3. místo obsadil Kubík S., 2. místo Natálka a 1. místo Honzík. Gratulujeme.

OHLÉDNUTÍ ZA NETRADIČNÍ OLYMPIÁDOU

Dne 7. května naše základní škola pořádala již 7. ročník Netradiční olympiády školních družin.

Celkem se zúčastnilo 10 družin, a to z ZŠ Brantice, ZŠ Zátor, ZŠ Lichnov, ZŠ Úvalno, ZŠ Razová, ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov, ZŠ Dvořákův okruh Krnov, ZŠ Smetanův okruh Krnov, ZŠ Žižkova Krnov a ZŠ Slezská Diakonie Krnov. Z každé školy přijelo pouze 5 sportovců v rozmezí od 1. až do 5. třídy. Na pomoc jako průvodci přišli ochotně bývalí žáci z pátého ročníku, kteří v letošním nastoupili již na druhý stupeň ZŠ.

Tak jako každá Olympiáda i ta naše má svá pravidla, například že v družstvu musí být minimálně 2 děvčata a pouze jedno dítě z každého ročníku. Pokud má některá škola problém toto pravidlo dodržet, mohou se spojit s pořadatelem a domluvit se na výjímce. I v letošním roce jsme ji udělili celkem 2x.

Netradiční olympiádu odstartovalo vystoupení dětí z tanečního kroužku Street Dance. Pro sportovce bylo přichystáno 11 disciplín. Děti ze školní družiny vyrobily z krabic velkou kravičku, ze které soutěžící dojili mléko. Na vemínko byla použita rukavice. Zajímavou disciplínou byl i hod syrovým vejce, které se nechtělo na měkké trávě rozbít. Hod vejcem do hnízda zas byla obměna oblíbené hry Petanque. V obrovské naběračce se přenášela voda do kyblíku, za pomocí potápěčských brýlí se zachraňovala zvířátka nebo se skládal obrázek. Jelikož naše letošní olympiáda se nesla v duchu vesnickém, byly nachystány i disciplíny jako je hod gumákem do dáli, běh v gumácích, převoz medicinbalů jako brambor v dětských kolečkách, řezání pilkou či zatloukání hřebíků. Plnění disciplín soutěžícím krásně plynule ubíhalo a atmosféra byla úžasná. Na občerstvení, které zajistili sponzoři, si děti, paní vychovatelky a páni vychovatelé pochutnali během sčítání bodů. Pro upevnění přátelské atmosféry si všichni zatančili na známé dětské písničky. Následovalo vyhlášení vítězů. Na 1. místě se umístila ZŠ Dvořákův okruh, na 2. místě ZŠ Brantice, 3. místo obsadila ZŠ Lichnov a všechny ostatní ZŠ byly na 4. místě. Byly rozdány dárky soutěžícím i zúčastněným školním družinám a čekalo nás již jen slavnostní předávání Putovního sluníčka a rozloučení.

V příštím roce se olympiáda koná v prostorách ZŠ Dvořákův okruh. Už teď se všichni moc těšíme!

ŘEDITELSKÉ VOLNO

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V MŠ

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

JUMPING DRUMS

Tak to jsme ještě neviděli, to jsme hlavně nikdy neslyšeli!!!!!!

Levá ruka, pravá ruka, levá ruka, pravá ruka, levá ruka ..........malé, velké, široké, tenké.....bubny vlevo, bubny vpravo. Prostě paráda. Děkujeme moc za úžasnou interaktivní přednášku JUMPING DRUMS.

Všechny děti bubnovaly, všechny děti zpívaly, všechny děti se smály, všechny děti se vrtěly. Co k tomu dodat? Jediné...bylo to krátké, chceme ještě!!!!!


POJĎTE S NÁMI MALOVAT NA HEDVÁBÍ

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

NOVÉ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU JE TU 

Vážení čtenáři,

Právě držíte v rukou nebo čtete na internetu nebo ve vitríně na autobusové zastávce nové čísloškolního časopisu Brantický Školní Miniexpres (BŠM). Slovo Miniexpres na nás pasuje, protože se ženeme školním rokem stále kupředu ke společnému cíli. Cestou jsme, už zvládli ab- solvovat lyžařský kurz, navštívit divadelní hru Lazy Goat, oslavit den vody a také ponožkový den. Školáci jezdí plavat, děti z MŠ zase bruslit, máme za sebou zápis do 1. ročníku, který se náramně povedl. Aktivit a událostí je ještě více. O tom se můžete přesvědčit během pročítání jarního vydání BMŠ.

A jaký je náš společný cíl? Připravit naše děti a žáky na život, ať už se dostanou kamkoliv, tak, aby si uměli poradit.

VÍCE SE DOČTETE PO KLIKNUTÍ NA ODKAZ NÍŽE

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

DO 1. ROČNÍKU

RADUJEME SE Z VÝSLEDKŮ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PANGEA

V únoru se naše škola zúčastnila matematické soutěže PANGEA. Dnes nám dorazily výsledky a MY       z nich máme upřímnou radost. V kategorii 4. ročníků se Kateřina Manová umístila na 61. místě (z 826 účastníků) v Moravskoslezském kraji a v rámci České republiky na krásném 888. místě (z 9 926 účastníků). V kategorii 5. ročníků se Matěj Balint umístil na 54. místě (z 1 100 účastníků) v Moravskoslezském kraji a v rámci České republiky na úžasném 1 036. místě (z 10 930 účastníků). Všem našim žákům děkujeme za účast a nasazení při řešení jednotlivých úloh.

ZVEME VÁS NA VELIKONOČNÍ DÍLNY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, HLEDÁ SE SUPERHRDINA

První dubnový den proběhl na naší brantické škole zápis do 1. ročníku, a i když to tak možná mohlo vypadat, rozhodně to nebyl apríl. Maskot naší školy, sovička Rozárka, se tentokrát převlékla za superhrdinku a rozhodla se, že si do první třídy bude vybírat jen samé superhrdiny. A že jich přišlo opravdu hodně! A neměli to vůbec jednoduché. V jednotlivých třídách museli plnit zapeklité úkoly u Rychlonožky, Rychlokreslíře, Ostrozraka a Matemága. Ničeho se ale nezalekli a pro splnění úkolů využili všechny své získané superschopnosti. Kromě dobrého pocitu z úspěšné mise a drobných dárečků si děti odnesly i kornout plný zdravých dobrot a nového kamaráda, sovičku Rozárku. Už teď se na naše nové superhrdiny moc těšíme!  

VÍTÁNÍ JARA S BRANTICKO-RADIMSKÝM KLUBÍČKEM

DNES PROBĚHNE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2019/2020 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Uteklo to jako voda a máme tu poslední díl. V posledním dílu zavzpomíná Veronika Piškulová a MY ji moc děkujeme.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Zápis do 1. ročníku proběhne 1. 4. 2019 od 15:00 do 18:00. Těšíme se na Vás 🙂

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Předposlední vzpomínka je pro Vás nachystaná. Martin Herzinger Vás zavede na jedno zajímavé pracoviště na Palackého Univerzitě v Olomouci.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Pro školní rok 2019/2020 budou do 1. ročníku zapsáni žáci, kteří dovrší k 31. 8. 2019 věku šesti let a žáci s odkladem školní docházky. K zápisu se s dítětem dostaví jeho zákonný zástupce. Při zápisu je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

POŘÁDÁME NETRADIČNÍ OLYMPIÁDU

Rok co rok jedna základní škola z našeho regionu pořádá netradiční olympiádu školních družin. Tento rok jsme pořadateli MY a jako téma jsme vymysleli "U nás na vesnici". Jedná se o velmi prestižní akci, kdy si své dovednosti poměří vybraní žáci 1. - 5. ročníků z 8 základních škol, proto akci připravujeme již od ledna a dostali jsme se do fáze, kdy potřebujeme i Vaši pomoc. Pomoc opět spočívá ve sběru nápojových vršků, které necháme vykoupit a získané peníze použijeme na přípravu akce a věcné ceny pro soutěžní týmy.

Netradiční olympiádu pořádáme 7. května, proto vyhlašujeme sběr vršků v období od 12. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Vršky můžete odevzdávat na tradičních místech v Mateřské škole, Základní škole a poště v Branticích.

Děkujeme Vám za Vaši pomoc.

"TADY JSME ZAČÍNALI"

Je tu pátek a s ním další absolvent, který je mužem mnoha tváří.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

UŽIJTE SI JARNÍ PRÁZDNINY S DALŠÍ VZPOMÍNKOU

Od pondělí 4. března do pátku 8. března nás čekají zasloužené jarní prázdniny. A my doufáme, že si najdete čas na další vzpomínku jednoho z našich absolventů.

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

DALŠÍ PÁTEK DALŠÍ VZPOMÍNKA 

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy.

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

TADY JSME ZAČÍNALI

"TADY JSME ZAČÍNALI" je projekt, který ma za cíl ukázat našim současným i budoucím žákům, kam vedly kroky jejich předchůdců po ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ Brantice. Moc nás těší, když se k nám naši absolventi hlásí a rádi posloucháme jejich vzpomínky na dobu, kdy oni sami chodili do naší školy. 

Každý pátek se můžete těšit na nového absolventa a jeho vzpomínku. Celkem bude 7 vzpomínek, tak abychom Vám zkrátili čekání na zápis do 1. třídy, který se bude konat 1. dubna 2019.

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří odstartoval v osm hodin ráno, kdy první rodiče využili možnost nahlédnout do vyučování svých dětí. Po půl deváté přišly děti z naší mateřské školy v Branticích a po nich přijely děti z mateřské školy Slunečnice v Kostelci. Pro děti z mateřských škol jsme měli přichystaný bohatý program, kdy si vyzkoušely pohybové hry z tělesné výchovy, navštívily výuku českého jazyka a matematiky. Ve školní družině si vyrobily papírovou sovičku a ve školní jídelně ochutnaly dobroty ze školní kuchyně. Mimo dětí z mateřských škol nás navštívili zástupci speciální základní školy z Krnova, občané obce Brantice a Radimi a bývalí žáci naší školy.

Odpoledne jsme vesele pokračovali dílnami, kde se návštěvníci mohli podívat a v případě zájmu vyzkoušet, jak se vyrábí s kroužkem šikulek, jak probíhá klub logických a deskových her, jak moc a jakým způsobem se trénuje v oddílu Atletiky Človíček a jak tančíme v kroužku Street Dance. Návštěvníci měli rovněž možnost projít si školu a ochutnat pokrmy ze školní kuchyně. Školní kuchyň upekla Honzovy buchty a uvařila guláš. Od tří hodin se zájemci mohli seznámit s genetickou metodou čtení. Ve čtyři hodiny si návštěvníci vyzkoušeli výuku s iPady, kde pracovali s aplikací Včelka, která slouží pro rozvoj čtení. Na závěr se zájemci seznámili s matematikou podle profesora Hejného.

Celý den otevřených dveří se nesl v příjemné atmosféře a my jsme rádi, že jste si našli čas a zavítali do naší školy. Tak zase za rok na viděnou.

PS: Ve fotogalerii najdete fotky z proběhlých akcí MŠ a ZŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se nám blíží a MY se na Vás moc těšíme.

LEDNOVÝ PROGRAM V ZŠ


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 23. 1. nás čekají pololetní třídní schůzky. Rozpis konzultací dostanete od třídních učitelek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 30. 1. proběhne den otevřených dveří a MY zveme všechny občany, absolventy, zvědavce a rodiče budoucích prvňáčků. Harmonogram akce stále ladíme, proto ho uveřejníme, až příští týden. 


Kruhové tréninky poprvé už zítra

Lektor: Ondřej Kubala a Kateřina Kubalová
Termín: úterý a čtvrtek 17:00 - 18:00 Cena: 40 Kč za lekci

Pod vedením certifkovaného trenéra se můžete těšit na posilovací cvičení se zaměřením na posilování celého těla. Kruhové tréninky budou probíhat v tělocvičně ZŠ. 

VIZE 2019

Příprava dětí na základní školu.

Hry a cvičení s důrazem na rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky.

Rozvoj jazykových dovedností a komunikace.

Individuální přístup.

Nabídka kroužků (Atletika človíček, Street dance pro děti).

Využití iPadů ve vzdělávání dětí v rámci polytechnické výchovy.


ZŠ 

Získávání vědomostí v souvislostech.

Utváření osobnosti jedince.

Rozvoj samostatné práce, tak i práce v kolektivu.

Důraz na pohybovou aktivitu a zdravý životní styl.

Testování vědomostí v 3. a 5. ročníku.

Zapojení moderních technologií a přístupů ve vzdělávání.


ŠJ

Možnost přihlašovat a odhlašovat obědy elektronicky.

Jídelní lístek na měsíc dopředu.

Získání certifikátu ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA.

Chutná jídla ze základních surovin.

Budování návyku zdravého stravování.

Spokojený strávník - dítě, žák, zaměstnanec, občan.


PROVOZ VŠECH ČÁSTÍ ZŠ A MŠ BRANTICE BUDE ZAHÁJEN 3. 1. 2019.


Upozornění o nuceném přerušení provozu MŠ a školní jídelny


Vážení rodiče a strávníci,

z důvodu prasklého vodovodního potrubí v kotelně MŠ, které má za následek zatečení vody do elektroinstalace a plynových kotlů, jsme nuceni zítra 2. 1. 2019 přerušit provoz MŠ a školní jídelny. Nyní nejsme schopni dodržet hygienické normy pro teplotu ve třídách a stravování dětí a strávníků. V současné době pracujeme na odstranění škod, avšak z důvodu státního svátku nejsme schopni zajistit odbornou pomoc.

Za případné komplikace se omlouváme a těšíme se na Vás 3. 1. 2019

Nové číslo školního časopisu

Vážení čtenáři,

ve vánočním shonu Vám přinášíme nové číslo školního časopisu Brantický Školní Miniexpres. Jak jsme si v minulém čísle předsevzali, tak i konáme. Aktuální číslo vzniklo ve spolupráci se žáky 3.- 5. ročníku. Můžete se těšit na představení TJ Radim, popisem události Pokemon Comunity Day, rozhovoru s fotbalovým trenérem Tomášem Grodou a dalších zajímavých článků.

Příjemné chvilky se školním časopisem přeje Mgr. Adam Šimůnek

Výuka s novými iPady

Žáci naší školy procvičují na iPadech čtenářskou gramotnost v aplikaci Včelka, která zlepšuje čtení. Žáci si upevňují nejen čtenářské dovednosti, ale také i gramatiku. iPady využíváme v kroužcích doučování, ve Čtenářském kroužku, ale také ve výuce.

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

NAPSALI O NÁS

Brantické Vrškobraní mělo takový úspěch, že o Naší akci napsali na serveru novinky.cz. Celý text si můžete přečíst v odkazu níže.

PROSINCOVÝ PROGRAM V MŠ

5. 12. Mikulášské nadělování

6. 12.  Atletika Človíček

9. 12. Rozsvěcování stromku a Ježíškova pošta

12.  12. Besídka v Kulturním domě od 16:30 - II.třída

13. 12.  Atletika Človíček

18. 12. Přednáška Proč si myjeme ruce? - II.třída

           Malé vánoční posezení s vystoupením dětí od 15,30 hod. - I.třída MŠ

21. 12. Vánoční nadělování v MŠ od 9,00 hod.


PROSINCOVÝ PROGRAM V ZŠ

5. 12.   Čertí den

9. 12.   Rozsvěcování stromku a Ježíškova pošta

12. 12.  Besídka v Kulturním domě od 16:30

17. 12.   Kino - Čertí brko 

18. 12.  Přednáška Proč si myjeme ruce? - v rámci vyučování, učíme se

20. 12. Vánoční dílny pro děti dopoledne

21. 12.  Vánoční besídka ve škole 

SKVĚLÝ VÝSLEDEK BRANTICKÉHO VRŠKOBRANÍ

Každému, kdo přispěl jediným vrškem, patří velký dík. Pokud Vám doma stále zbývají nějaké vršky, tak nezoufejte. Vršky můžete stále nosit do kontejnerů v budovách MŠ, ZŠ a České pošty.

Vrškobraní Zdar!!!


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče žáků ZŠ Brantice, 

zveme vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 21. listopadu 2018 od 16:00 hodin. Společný začátek proběhne v tělocvičně školy, kde proběhne volba nových členů do školské rady. Na programu třídních schůzek budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí, akcích školy a chystaném lyžařském kurzu (rodiče žáků 5. ročníku). 

Těší se na Vás

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Brantice


POZVÁNKA NA KATEŘINSKOU ZÁBAVU

PRVNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍHO ČASOPISU JE NA SVĚTĚ

Vážení čtenáři,

právě se k Vám dostalo první číslo školního časopisu. Školní časopis se jmenuje Brantický Školní Miniexpres. Proč takový název? Je to jednoduché, v internetovém a školním kole tento název získal nejvíce hlasů. Musím říct, že to na nás pěkně sedí, z Brantic jsme, ze školy taky a protože s vydáváním časopisu právě začínáme, tak Vám přinášíme takový malý informační expres.

Proč chceme vydávat školní časopis? Protože Vám chceme ukázat výsledky činnosti pedagogického sboru jak ve školce, tak i ve škole. Dále chceme zapojit naše děti a žáky do výroby takového časopisu. Budeme Vám prezentovat jejich výtvory a v budoucnu se určitě dočkáme rubrik vedených samotnými žáky.

Jsme na samotném začátku, proto nám prosím odpusťte případné šotkovo řádění. Sami dobře víte, že je nejtěžší začít. My jsme tímto číslem začali a hodláme se nadále zlepšovat.


ČASOPIS SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT PO KLIKNUTÍ NA TLAČÍTKO OTEVŘÍT ČASOPIS.

JABLÍČKOVÝ DEN V ZŠ


Jablíčkový den. Poznávali jsme jablíčko všemi smysly. Pekli jsme štrůdly, učili se básničku, zpívali písničku Koulelo se, koulelo, vyráběli jsme červíka v jablíčku, kreslili jsme obrázek podle textu, vyprávěli si příběhy z historie, kde jablko hrálo hlavní roli. Na závěr jsme si zahráli na malíře a vznikly moc krásné obrázky. 

VÍCE FOTEK V GALERII

SRPŠ VÁS ZVE NA LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD 

VÝZDOBA MŠ BRANTICE

Vážení rodiče, milí a šikovní rodiče!!!!!!!

Už jsme tady zase s dalším podzimním nápadem na výzdobu naší školky!

Taky se Vám doma na zahradě urodilo tolik dýní, cuket, tykví, patizonu a podobných podzimních dobrot? Než je rozdáte všem známým a sousedům.....zkuste s dětmi vyrobit podzimní dekoraci. Fantazii ani velikosti neklademe žádné meze. Pokud se Vám vyrábět doma nechce, přineste ji k nám do školky a my si vyrobíme něco společně!!!!

Před LUCERNIČKOVÝM PRŮVODEM osvítíme naši zahradu a budeme ji obdivovat.

Na vaše výrobky se těšíme do 18. října!!!

NOVÁ FUNKCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Každý týden uveřejníme týdenní rozvrh obou oddělení školní družiny. Jak se k němu dostanete? Klikněte na Menu, Součásti > Družina.

VIDEO DOKUMENTACE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O NÁZVU ŠKOLNÍHO ČASOPISU

Žáci ZŠ Brantice si zvolili za název školního časopisu "Brantický Školní Miniexpres". Na první číslo našeho časopisu se můžete těšit poslední týden v říjnu.

Dýňové slavnosti

Ve čtvrtek 13.9. jsme se s 1.a 3.ročníkem vypravili na Dýňové slavnosti do Úvalna. Cestovali jsme autobusem i vlakem, ale to nám vůbec nevadilo, výprava byla o to více dobrodružná a zažili jsme tak dopravní výchovu na vlastní kůži. Do našeho cíle, zahradnictví Flora, jsme dorazili brzo ráno. Milé paní zahradnice nás tady vřele uvítaly a pak už jsme se mohli pustit do dlabání a vyřezávání dýní. Potřeba k tomu byl nožík, lžíce a černý fix. Děti pracovaly v malých skupinkách a práce jim šla od ruky. Každá dýně byla jiná a všechny se moc povedly. Po svačině si děti nakoupily různé podzimní a halloweenské dekorace, a poté začalo velké dovádění na seně. Děti nadšeně vylézaly na balíky a skákaly z nich do měkkoučkých senných peřin. Milým zpestřením byla všudypřítomná kočička Líza, která nám asistovala při všech činnostech. Byla velmi hravá a mazlivá a musela jsem hodně kontrolovat, aby neskončila v něčím batůžku. 

Mgr. Lucie Seberová

STARTUJEME BRANTICKÉ VRŠKOBRANÍ

Rychlý kontakt

Napište nám

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace

Brantice 252, Brantice 793 93

skola@zsbrantice.cz    skolka@zsbrantice.cz  jidelna@zsbrantice.cz

IČ: 731 845 86

Zavolejte nám:

ZŠ: +420 739 478 009 (ředitelna) + 420 739 478 903 (sborovna)

MŠ: +420 731 565 218

ŠJ: +420 731 565 226 

Číslo účtu: 27-2815560227/0100