ZŠ-Fotogalerie

PEČENÍ V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

Ve středu 7. 10. se žáci 2. a 4. ročníku v rámci pracovních činností pustili do výroby ovocného salátu a pizzy. Žáci 4. ročníku pilně krájeli ovoce- jablka, hrušky, hroznové víno, švestky a pomeranče. Salát ochutili citronem i skořicí. Mladší druháčci vyráběli mini pizzy. Zvládli vyválet těsto, vykrojit malá kolečka a pizzy obložit šunkou, sýrem, kukuřicí. Nakonec jsme uspořádali velkou hostinu ve třídě. Děti práce velmi bavila a ukázaly svůj velký talent.

VÝLET DO PEVNOSTI POZNÁNÍ

Sotva jsme se stačili na začátku roku v naší škole trochu rozkoukat, přivítat prvňáčky a rozdat si sešity a učebnice, byl tu pátek a s ním i výlet do Olomouce. Naším cílem byla Pevnost poznání, která je prvním interaktivním muzeem popularizace vědy na střední Moravě.

Ráno jsme si museli přivstat, protože jsme odjížděli už v 7 hodin, ale i díky kytaře a písničkám byla cesta fajn a rychle nám uběhla. Na místě jsme byli rozděleni na skupiny a místní animátoři si nás odvedli na daná stanoviště.

Program pro menší žáčky se jmenoval Tvrdá doba kamenná. Děti se zde dozvěděly něco o pravěku a uspořádaly i hon na mamuta, na který si však nejdříve musely vyrobit pořádné pravěké zbraně. Na závěr je překvapil nález zubů šavlozubého tygra v jeskyni. Každý si tak odnesl náhrdelník se zubem na památku.

Větší děti čekal zajímavý chemický pokus v laboratoři. Musely se převléknout do bílých plášťů jako skuteční vědci a řídit se přísnými pravidly laboratoře. Pokus, který nás čekal, se jmenoval Cukrová duha. Děti připravovaly cukerné roztoky, pracovaly s kádinkami, odměrkami a pipetami. Vyzkoušely si odměřování, míchaní, přelévání a opatrnou manipulaci. Odměnou za přesnost a dodržený postup jim pak byla krásná cukrová duha v jejich zkumavce.

Po dopoledním programu jsme zamířili do místního planetária, kde jsme zhlédli zajímavý pořad Zvířátka ve vesmíru. Zvířátka nás seznámila s planetami, souhvězdími a dalšími zajímavostmi.

Pak jsme si mohli projít všechny čtyři expozice Pevnosti poznání - Dějiny, Příroda, Logika a Fyzika. Děti zaujaly různé dřevěné hlavolamy, velký model oka a mozku, pohledy skrz lupy a mikroskopy a v neposlední řadě procházka korytem řeky a s larvami jepic, muchniček a chrostíků.

Před odjezdem jsme nemohli opomenout dětmi tolik oblíbené nákupy suvenýrů a různých dobrot. Poté už jsme mohli spokojeně zamířit k autobusu a vyrazit k domovu. Výlet byl určitě velmi zajímavý a obohacující a dětem poskytl spoustu nových zážitků a zkušeností.

Mgr. Lucie Seberová

Sv. Václav

Dnes u páťáků a třeťákům nesměla chybět čtenářská lekce ke sv.Václavovi. Děti si vyzkoušely metodu Černé ovce, kdy z obrázků musely jeden vyřadit a pak také obhájit proč. Pak pracovaly s texty a komixy o Václavovi a průběžně si zaznamenávaly, co už ví a co by ještě potřebovaly zjistit. Dalším zdrojem pak byl krátký film. Vyvrcholením lekce bylo napsat oslavnou báseň o sv.Václavovi. Podle škály, kterou jsme s dětmi zrealizovali na začátku i na konci lekce bylo jasně znát, že se toho dozvěděly docela dost nového. A domácí úkol? Nenajdeme náhodou sv. Václava na některé české mincí nebo bankovce?

Podzimní tvoření

Podzimní tvoření v 5. a 3. ročníku. Ke tvoření jsme potřebovali kukuřice, brambory, šípky a další přírodniny. Děti byly velmi tvořivé a vznikly různé postavičky, vozidla, hnízdečka s ptáčky a zvířátka. Ve výtvarné výchově jsme kukuřici využili jako váleček a otiskli jsme její strukturu na pozadí obrázků. Pak děti kreslily kukuřice podle předlohy.

Hallowen ve škole

Proč se 31. 10. ve škole v noci svítilo? V letošním roce paní vychovatelky připravily dětem ze ŠD Halloweenskou párty zakončenou spaním ve škole. Děti se scházely ve škole mezi 17 - 18 hodinou. Následovalo rozdělení do tří skupin a pak se šly plnit jednoduché úkoly, ve kterých se všichni vystřídali. Čekalo je pečení dýní z lineckého těsta, výroba strašidel z roliček a dlabání dýní, které pak byly použity na osvětlení hřiště při stezce odvahy. Na konci stezky byl ukrytý poklad, při jehož úschově nejspíš paní vychovatelka vyplašila z hromádky listí ježka. Poklad se samozřejmě rozděloval až po večeři, připravenou našimi kuchařkami a panem kuchařem ze školní jídelny. Poté se již děti převlékly do pyžam, zachumlali se do svých spacáků a čekaly na strašidelnou pohádku. Ráno si všichni vše pečlivě sbalili a odebrali se na snídani do jídelny, kde již byly připraveny buchty, chleby s vynikající pomazánkou a čaj.Z celé akce byli všichni nadšeni a již teď se těšíme na další.Musíme poděkovat nejen našim kuchařkám a kuchaři, ale i paní Homolové, která zpestřila snídani o margotkovou buchtu a domácí bábovku. Dík patří i SRPŠ, které nám poskytlo cukrovinky pro děti, jenž byly použity na odměny při plnění úkolů.

PROJEKT 72 HODIN

S projektem 72 hodin jsme se tentokrát s druháky a čtvrťáky zaměřili na pomoc zvířátkům v zimě. V první části jsme pracovali ve třídě. Děti se rozdělily do skupinek a zjišťovaly důležité informace o tom, jak přečkává zimu ježek, veverka a křeček. Pak proběhla prezentace, kde nás děti se získanými poznatky seznámily. Po svačince jsme vyrazili do lesa, kde byl naším cílem sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka na zimu a i jiných přírodnin. Děti si měly možnost vyzkoušet chůzi v lese poslepu, což je velmi zaujalo. Nejúspěšnější sběr ale proběhl v místním parku, kde jsem malé nadšené sběrače musela krotit, abychom ty plné tašky vůbec unesli. Přírodniny jsme následně použili při tvoření a vznikl nám tak ve škole voňavý kousek lesa.

DRUŽINOVÉ OPÉKÁNÍ

12.9. si děti užily letošní 1. společnou družinovou akci. Počasí vyšlo, krásně svítilo sluníčko, oheň praskal a špekáčky se opékaly. Na rozveselení bylo pro děti nachystáno pár soutěží.

21 MEDAILÍ Z ATLETICKÉHO ZÁVODU

Ve čtvrtek 12. září se naše děti 1. - 5. ročníku zúčastnily atletických závodů Človíček v Krnově společně s dalšími šesti školami. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách, hod raketkou, skok do dálky, běh 60 m a běh 600 m (závodníci prvního ročníku 300 m). Závodníci byli moc šikovní a hodně se jim dařilo. Celkově získali 21 medailí. Jako škola jsme se umístili na pátém místě. Děti si sportování hodně užily, i přes velmi teplé počasí. Těšíme se na další sportovní akce.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Rozzářené tvářičky plné úsměvů a očekávání. Tak to vypadalo první den v naší škole. Všechny děti z celé školy se sešli na slavnostním přivítání v tělocvičně naší školy.

Vše zahájil svou řečí pan ředitel Mgr. Adam Šimůnek, přivítal všechny děti, rodiče a pracovníky školy. Pan starosta obce Vladimír Dofek také popřál dětem do nového školního roku hodně síly, vytrvalosti, chuti učit se novým věcem a hodně školních úspěchů.

Paní učitelka prvního ročníku Mgr. Nikola Menšíková přivítala prvňáčky ve škole, popřála jim, ať se jim ve škole daří, a hlavně ať jsou spokojení a šťastní, předala jim dáreček v podobě polštářku (dárečky pro děti ušila paní Mitterová - moc ji děkujeme) a zavedla je do jejich třídy, kde na ně čekaly dárečky a nové učebnice a pomůcky. Poté si šli prvňáčci, jak již je naší tradicí, zasadit svůj stromeček ořešák, až budou po pěti letech odcházet, tak si ho vezmou s sebou.

První den ve škole byl krátký, ale za to vydařený. Rozjasněné a spokojené tváře našich dětí mluvily za vše.

POSLEDNÍ ŠIKULKY V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE 

Děti vyráběli domácí limonádu. Nakrájely si ovoce, přidaly bylinky, osladily cukerným sirupem a nalily do sklenic, které si předem ozdobily jménem z barviček na sklo.

NÁVŠTĚVA BRANTICKÉ KNIHOVNY

16. května se žáci ze Čtenářské dílny vypravili na návštěvu do knihovny v Branticích. Překvapila nás krásná a útulná knihovna plná zajímavých knih. Nejvíce nás zaujaliy encyklopedie a naučná literatura, která se týkala států, vlajek a cestování. Na rozloučenou jsme dostali mapky Brantic. Těšíme se na další setkání.

JUMPING DRUMS

V pátek 17. května zavítala do naši škola vzácná návštěva. Přivítali jsme bubeníka z kapely Jumping drums pana Iva Batouška. Nejdříve jsme zaměstnali své ruce a naučili se hrát na své tělo. Tii nejodvážnější z nás si zahráli v malé bubenické kapele. Zaposlouchali jsme se do skladeb, které nám pan Batoušek zahrál. Téměř na samém konci jsme poprvé viděli hudební nástroj, který se jmenuje HANG DRUM. Tento nástroj ovládne každý, jelikož je absolutně harmonický. Je vyrobený z oceli. Přáli jsme si, aby koncert nikdy neskončil. odnášeli jsme si úžasné zážitky.

SOKOLNICKÉ DOPOLEDNE

V pátek 21. 6. nás ve školce navštívili sokolníci a ukázali dětem 10 druhů dravců žijících jak u nás, tak i v cizích zemích. Předvedli nám,jak probíhá výcvik dravců a co už umí. Děti měly možnost si ptáky pohladit a vyzkoušet si,jaké to je si jej přivolat na ruku. Dětem se ukázka moc líbila a těšíme se společně na další navstevu příští rok.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Úterý 4.6.2019 bylo pro brantické prvňáčky velmi slavnostní, neboť jsme se společně vydali do krnovské knihovny na akci Pasování prvňáčků na čtenáře. V knihovně nás přivítal přímo pan ředitel knihovny, milé paní knihovnice a za město pan Mgr.Pavel Moravec. Ten byl posléze oděn do královského pláště, aby i s korunou na hlavě a mečem v ruce mohl prvňáčky pasovat. Úkolem dětí bylo přinést s sebou namalovaný obrázek skřítka Knihovníčka, který v knihovně zůstane a bude zde knížky hlídat. Samotné pasování pak bylo velmi důstojné. Děti dostaly šerpu, předaly králi obrázek a pak před něj poklekly, aby je mohl pasovat. Po pasování jim pan král Knihorád poblahopřál k úspěšnému zvládnutí 1.třídy a popřál jim spoustu krásných chvil v knižním světě kouzel a fantazie. Děti dostaly pamětní list, medaili, sladkost a dokonce i knížku, aby se mohly do čtení hned pustit. Slavnostní pasování pak bylo zpečetěno společným čtenářským slibem a přípitkem. Moc děkujeme celému kolektivu za krásnou akci.

Návštěvou knihovny náš výlet zdaleka nekončil. Stihli jsme ještě zhlédnout 2 výstavy v Městském muzeu Krnov. V 1.patře prvňáčci obdivovali krajinomalby dětí ze ZUŠ a nadšeně vybírali, který obraz je pro ně ten nej.... V přízemí byla velmi zajímavá výstava historických hudebních nástrojů ze soukromé sbírky. Děti poznávaly dechové nástroje plechové i dřevěné, smyčcové i strunné drnkací.

Po výstavě už přišel čas na vytouženou návštěvu cukrárny a pak jsme se ještě stihli vydovádět na několika krnovských dětských hřištích. I přes náročné vyšší teploty se nám den skvěle vydařil a odnesli jsme si z něj spoustu krásných zážitků.

OD <3 K <3

Dne 26. 4. se uskutečnila prezentace zájmových kroužků SVČ Méďa Krnov akcí v Městském divadle v Krnově s názvem Od srdce k srdci - Vesmír v nás. Na akci vystupovalo několik děvčat z naší školy, například hrou na klávesové nástroje. I přes trému před vystoupením neudělaly jedinou chybu. Gratulujeme!

HASÍK

Dne 8. a 23. dubna byly děti z 2. ročníku opět na návštěvě u dobrovolných hasičů v Krnově Kostelci na akci Hasík. Dozvěděly se hodně zajímavých a užitečných věcí o bezpečnosti, možném nebezpečí i jak se v určitých situacích zachovat. Děti byly při vyuce pozorné a odměnou jim byla prohlídka hasičského vybavení a aut. Vyzkoušely si i nehořlavost hasičského oděvu a vybavení pro převoz zraněných.

DEN NARUBY

Již tradičně proběhl 3. dubna ve škole den Naruby. Naši žáci byli celý den v rolích učitelů, z učitelů se stali žáci. Vyučovala se matematika, žáci řešili lehké i složitější úlohy. V hodině anglického jazyka se pracovalo ve skupinách, nechyběl ani český jazyk, čtení a výtvarná výchova. Žákovské knížky se od rána pomalu plnily jedničkami. Starší žáci výborně zvládli roli učitelů, dokázali připravit hodinu pro spojené ročníky. Už se těšíme na příští rok.

VYNÁŠENÍ MORÉNY, VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek 21.3.2019 jsme s dětmi ze školní družiny vyhnali zimu a přivítali jaro. Před celou akcí si děti z I. i II. oddělení vyrobily svou Morénu, kterou jsme vystavili na schodiště při vstupu do školy. Nejdříve jsme šli všichni společně k řece, kde jsme Moréně zazpívali a poté ji vhodili do řeky, jelikož byla vyrobená z pečiva, čímž jsme ochránili životní prostředí a pomohly tak nakrmit kachny a ryby žijící v řece. Druhou Morénu jsme společně upálili na školní zahradě. Ta byla vyrobeny z látek a slámy. Celá akce byla ukončena v 15 hodin.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Ve čtvrtek 28.2.2019 jsme uspořádali pro děti ve školní družině masopustní průvod. Děti si před celou akcí v družině vyráběly masky a škrabošky z papíru a ze sádry, trénovali jsme písně. Průvod začínal od školy směrem ke kulturnímu domu, kde jsme se zastavili a zazpívali jsme si společně písně za doprovodu kytary. Poté jsme pokračovali dál směrem k obecnímu úřadu, kde jsme opět zazpívali kolemjdoucím a lidem čekajícím na autobus. Nakonec jsme se vrátili ke škole, kde na nás čekala hostina (buchty, zákusky, bábovky, tyčinky, brambůrky, apod...), které si děti na tuto akci přinesly z domova. Celá akce byla společná pro I. a II. oddělení školní družiny.

PYŽAMOVÝ BÁL

V úterý 12.2.2019 proběhla ve školní družině společná akce I. a II. oddělení "PYŽAMOVÝ BÁL". Pro děti byly připraveny soutěže, jako např. skládání pyžama na čas, věšení prádla, převlékání peřin a polštářů. Celá akce proběhla v pyžamech, nočních košilkách a županech. Ukončení bylo v 15 hod. Večerníčkovou diskotékou a děti byly za své skvělé výkony sladce odměněny.


CO SE KUTÍ U PÁŤÁKŮ

V rámci předmětů výtvarné výchovy a pracovních čiností, jsme si vyrobili masky pro masopust. Dále jsme si vyzkoušeli zatloukat hřebíky a vyrobili jsme dekoraci ve tvaru srdce. V rámci předmětu matematiky jsme poskládali Tetraedr.

DEN VODY

Dne 22.3. jsme s dětmi ve škole oslavili Den vody. Díky dvěma malým kapičkám jsme se dozvěděli něco o koloběhu vody v přírodě, o cestě, kterou musí taková kapička urazit, než se z ní stane voda pitná. Kolik je na světě vody slané a kolik sladké. Jak můžeme vodou šetřit a také ji chránit. Moc zajímavé byly pro děti pokusy s vodou, kdy jsme zjistili, že vajíčko se v osolené vodě začalo vznášet. Zkusili jsme, zda se obarvená voda přemístí pomocí ubrousku do druhé skleničky a pak jsme se pokoušeli smíchat vodu s olejem a s pomocí šumivého celaskonu jsme si udělali krásný podvodní ohňostroj. Pak děti pracovaly se svým tělem, když měly udělat kapičku, kaluž, rybník nebo divokou řeku. Na závěr jsme si zazpívali písničku Holka modrooká a naučili jsme se novou pohádkovou písničku Voda, voděnka.

TRÉNUJEME JEMNOU MOTORIKU

V 1. a 3. ročníku se děti zkusily skamarádit s jehlou a nití. Nejdříve jsme se naučili různými způsoby přišívat knoflíky. Po této zkušenosti se už děti směle pustily do náročnějšího výrobku, kterým byla látková sovička. Nejdříve děti zúročily nově nabytou dovednost, když sovičce přišily 2 knoflíky jako oči. Pak přišily zobáček a následně, po sešpendlení, začaly sešívat přední i zadní díl k sobě. Před došitím jsme nesměli zapomenout sovičku trošku vykrmit a bylo hotovo. Některé sovičky se mohly radovat i z nového jména. Děti byly moc šikovné a práce jim šla od ruky.

PONOŽKOVÝ DEN V ZŠ

21. března jsme se zapojili do celosvětového projektu PONOŽKOVÝ DEN, podpořili jsme tak děti i dospělé, kteří onemocněli Downovým syndromem .Ráno žáci 2. a 4. ročníku shlédli krátký film , poté vyjádřili svá přání všem nemocným lidem. Přání byla opravdu krásná a psaná od srdce. Vytvořili jsme plakát a pak se pustili do her. Zkoušeli jsme , jak si pomáhat, jak spolupracovat, jak se vcítit do druhého člověka. Den se opravdu vydařil a děti si odnášely příjemné zážitky. 

21. března jsme si s dětmi 1. a 3.ročníku kromě prvního jarního dne připomněli také Ponožkový den a podpořili jsme tak lidi s Downovým syndromem. Děti dostaly neobvyklý domácí úkol, vzít si na každou nožku jinou ponožku. Proč zrovna 21.3.? Protože Downův syndrom vzniká v důsledku ztrojení 21. chromozomu. Proč ponožky? Protože svým tvarem připomínají chromozomy. A proč každou jinou? Protože jsme každý jiný, a to je přece krásné. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ 30. 1. 2019

POLETNÍ VYSVĚDČENÍ V 1. A 3. ROČNÍKU

Pololetní vysvědčení v 1. a 3.třídě. Tento významný den dostaly děti nejdříve prostor pro sebehodnocení, pak jsme si slavnostně rozdali vysvědčení, po kterém následovala menší hostina. Poté děti vyrazily bruslit a v poslední hodině jsme hráli hry na pozornost, paměť a na stmelení kolektivu. První pololetí je za námi a my už se těšíme na to další.

MATEMATIKA V 1. A 3 ROČNÍKU

Prvňáčci a jejich seznámení s geodestičkami. Se třeťáky objevujeme v matematice pohádkovou zemi Biland.

AFRICKÁ ZVÍŘATA V 1. A 3. ROČNÍKU

Spolupráce prvňáčků a třeťáčků v hodině čtení na tématu africká zvířata.

VYJMENOVANÁ SLOVA HROU

Procvičujeme vyjmenovaná slova hrou.

MŮJ VÁNOČNÍ DÁREK

V pátek po vánočních prázdninách si děti mohly do školy přinést některý ze svých vánočních dárků a představit jej ostatním. Zkusily si tak ústní popis hračky, který pak třeťáci zkusili i v písemné podobě. Některým se sloh s názvem: "Můj vánoční dárek" náramně vyvedl.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

V brantickém kulturním domě jsme se sešli, abychom si zatančili, zazpívali, zahráli divadlo. Tedy abychom se pobavili a zkrátili si čekání na Vánoce.

PRVNÍ SNÍH

Letos jsme si sníh v 1. a 3.třídě doslova přivolali. S první vystřiženou vločkou v pracovních činnostech se začal polehounku snášet za okny, což vzbudilo opravdu velké nadšení. Děti pak radostně stříhaly dál a do středy už bylo sněhu i na sněhuláky.

PAVOUČÍ DEN V 1. ROČNÍKU

S novým písmenkem P nám v první třídě pomohli pavoučci. Ukázali nám, jak správně utkat pavučinu. Nejdříve na papíře a pak z vlákna na koberci, kde jsme se dětmi take učily, jak druhému vyjádřit ocenění. O pavoucích jsme si toho s prvňáčky už docela dost přečetli, učili jsme se dělat záznam do tabulky a pak jsme hledali i zajímavosti v encyklopediích.

Oslava svátku Dne založení Československé republiky

V pátek 26.10. jsme si s dětmi v 1. a 3.ročníku připomněli 100. výročí naší republiky. Dozvěděli jsme se něco o době před 100 lety a děti se zamyslely nad životem tehdy a dnes. Zazpívali jsme si naší státní hymnu a ukázali si i další státní symboly. Pak si děti vyzkoušely role designérů a navrhovaly českou vlajku a vyzkoušely si i nakreslit českého lva. Třeťáci se seznámili se všemi našimi prezidenty a pokusili se je chronologicky seřadit, což zvládli výborně. Pak jsme se naučili nejoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, Ach synku, synku. Prvňáčci si mezitím procvičovali prstíky trháním papíru a tvořením naší vlajky. Na čtvrtou hodinu si pro nás nachystali moc zajímavý program žáci pátého ročníku. Zjistili spoustu zajímavostí o významných českých osobnostech, o našich prezidentech, o českých vynálezech a mnoho jiného. Tímto jim za pozvání moc děkujeme.

Hravé učení v 1. - 3. ročníku

Co všechno se dá dělat v parku? Číst, zpívat, běhat, pozorovat, objevovat i kreslit zámek nebo rybníček.

Exkurze na Obecním úřadě v Branticcích

V rámci prvouky a tématu Domov jsme navštívili Obecní úřad v Branticích. Děti si prohlédly kroniku, vlajku i brantický znak. Vyzkoušely si místní rozhlas a každý si na mapě našel svůj dům.

Podzimní tvoření

 S dětmi jsme si vyzkoušeli frotáž listů, obtiskávání obarvených listů, tvoření obrázků z listů. Z přinesených přírodnin děti vytvořily různé skřítky, podzimní dekorace a zvířátka. Venku pak vznikly krásné mandaly.

Jablíčkový den

Poznávali jsme jablíčko všemi smysly. Pekli jsme štrůdly, učili se básničku, zpívali písničku Koulelo se, koulelo, vyráběli jsme červíka v jablíčku, kreslili jsme obrázek podle textu, vyprávěli si příběhy z historie, kde jablko hrálo hlavní roli. Na závěr jsme si zahráli na malíře a vznikly moc krásné obrázky. 

Tvoříme v přírodě s 2. a 4. r. 

Matematika prof. Hejného ve 2. a 4. ročníku

Podívejte se, jak pracujeme v naší matematice. Počítáme se zvířátky dědy Lesoně, stavíme krychlové stavby, seznamujeme se s krychlí. 

72 HODIN V ZŠ

V pátek 12.10.jsme se zapojili do projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin, v rámci kterého jsme se rozhodli pomoci uklidit část obce Brantice. Děti se nejdříve dozvěděli něco o třídění odpadu, naučili jsme se písničku, zahráli jsme si hry a zhlédli krátké video. Pak už jsme se vyzbrojeni rukavicemi a pytli vydali přímo do terénu, kde jsme vyčistili nedaleké okolí školy.

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Rozloučení se žáky 5. ročníku