ZŠ-Fotogalerie

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ 30. 1. 2019

POLETNÍ VYSVĚDČENÍ V 1. A 3. ROČNÍKU

Pololetní vysvědčení v 1. a 3.třídě. Tento významný den dostaly děti nejdříve prostor pro sebehodnocení, pak jsme si slavnostně rozdali vysvědčení, po kterém následovala menší hostina. Poté děti vyrazily bruslit a v poslední hodině jsme hráli hry na pozornost, paměť a na stmelení kolektivu. První pololetí je za námi a my už se těšíme na to další.

MATEMATIKA V 1. A 3 ROČNÍKU

Prvňáčci a jejich seznámení s geodestičkami. Se třeťáky objevujeme v matematice pohádkovou zemi Biland.

AFRICKÁ ZVÍŘATA V 1. A 3. ROČNÍKU

Spolupráce prvňáčků a třeťáčků v hodině čtení na tématu africká zvířata.

VYJMENOVANÁ SLOVA HROU

Procvičujeme vyjmenovaná slova hrou.

MŮJ VÁNOČNÍ DÁREK

V pátek po vánočních prázdninách si děti mohly do školy přinést některý ze svých vánočních dárků a představit jej ostatním. Zkusily si tak ústní popis hračky, který pak třeťáci zkusili i v písemné podobě. Některým se sloh s názvem: "Můj vánoční dárek" náramně vyvedl.

PRVNÍ SNÍH

Letos jsme si sníh v 1. a 3.třídě doslova přivolali. S první vystřiženou vločkou v pracovních činnostech se začal polehounku snášet za okny, což vzbudilo opravdu velké nadšení. Děti pak radostně stříhaly dál a do středy už bylo sněhu i na sněhuláky.

PAVOUČÍ DEN V 1. ROČNÍKU

S novým písmenkem P nám v první třídě pomohli pavoučci. Ukázali nám, jak správně utkat pavučinu. Nejdříve na papíře a pak z vlákna na koberci, kde jsme se dětmi take učily, jak druhému vyjádřit ocenění. O pavoucích jsme si toho s prvňáčky už docela dost přečetli, učili jsme se dělat záznam do tabulky a pak jsme hledali i zajímavosti v encyklopediích.

Oslava svátku Dne založení Československé republiky

V pátek 26.10. jsme si s dětmi v 1. a 3.ročníku připomněli 100. výročí naší republiky. Dozvěděli jsme se něco o době před 100 lety a děti se zamyslely nad životem tehdy a dnes. Zazpívali jsme si naší státní hymnu a ukázali si i další státní symboly. Pak si děti vyzkoušely role designérů a navrhovaly českou vlajku a vyzkoušely si i nakreslit českého lva. Třeťáci se seznámili se všemi našimi prezidenty a pokusili se je chronologicky seřadit, což zvládli výborně. Pak jsme se naučili nejoblíbenější písničku našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka, Ach synku, synku. Prvňáčci si mezitím procvičovali prstíky trháním papíru a tvořením naší vlajky. Na čtvrtou hodinu si pro nás nachystali moc zajímavý program žáci pátého ročníku. Zjistili spoustu zajímavostí o významných českých osobnostech, o našich prezidentech, o českých vynálezech a mnoho jiného. Tímto jim za pozvání moc děkujeme.

Hravé učení v 1. - 3. ročníku

Co všechno se dá dělat v parku? Číst, zpívat, běhat, pozorovat, objevovat i kreslit zámek nebo rybníček.

Exkurze na Obecním úřadě v Branticcích

V rámci prvouky a tématu Domov jsme navštívili Obecní úřad v Branticích. Děti si prohlédly kroniku, vlajku i brantický znak. Vyzkoušely si místní rozhlas a každý si na mapě našel svůj dům.

Podzimní tvoření

 S dětmi jsme si vyzkoušeli frotáž listů, obtiskávání obarvených listů, tvoření obrázků z listů. Z přinesených přírodnin děti vytvořily různé skřítky, podzimní dekorace a zvířátka. Venku pak vznikly krásné mandaly.

Jablíčkový den

Poznávali jsme jablíčko všemi smysly. Pekli jsme štrůdly, učili se básničku, zpívali písničku Koulelo se, koulelo, vyráběli jsme červíka v jablíčku, kreslili jsme obrázek podle textu, vyprávěli si příběhy z historie, kde jablko hrálo hlavní roli. Na závěr jsme si zahráli na malíře a vznikly moc krásné obrázky. 

Tvoříme v přírodě s 2. a 4. r. 

Matematika prof. Hejného ve 2. a 4. ročníku

Podívejte se, jak pracujeme v naší matematice. Počítáme se zvířátky dědy Lesoně, stavíme krychlové stavby, seznamujeme se s krychlí. 

72 HODIN V ZŠ

V pátek 12.10.jsme se zapojili do projektu dobrovolnických aktivit 72 hodin, v rámci kterého jsme se rozhodli pomoci uklidit část obce Brantice. Děti se nejdříve dozvěděli něco o třídění odpadu, naučili jsme se písničku, zahráli jsme si hry a zhlédli krátké video. Pak už jsme se vyzbrojeni rukavicemi a pytli vydali přímo do terénu, kde jsme vyčistili nedaleké okolí školy.

Slavnostní zahájení školního roku 3. 9. 2018

Rozloučení se žáky 5. ročníku