ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Brantice 252, Brantice 793 93, okres Bruntál, příspěvková organizace

Naše škola v Branticích je tento školní rok trojtřídní. V prvním ročníku vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která je pro děti přirozená. Nejprve se pracuje pouze s velkými tiskacími písmeny, proto už od samého začátku lze číst smysluplné věty. Tato metoda je pro děti více lákavá než klasická metoda analyticko-syntetická. Matematiku ve všech ročních vyučujeme podle pana profesora Milana Hejného. Děti se na hodiny matematiky těší, protože mohou samy bádat a objevovat souvislosti v matematice. Za školou máme velkou zahradu, kterou využíváme během přestávek, při výuce čtení, prvouky a tělocviku. Odpoledne mohou žáci trávit v mnoha kroužcích, kterými jsou tanec, vyrábění, hru na klávesy, deskové a logické hry, atletiku či čtenářský klub.