OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen GDPR.


Všechny potřebné informace k problematice naleznete

Informace o zpracování osobních údajů v rámci povinného testování dětí a žáků