KROUŽKY

Atletika KRNOV - 1. - 5. ročník

Lektor: Zdeňka Kavanová
Termín: pondělí 16:00 - 17:00 Cena: 500 Kč (pololetí)

Zaměřujeme se především na všestrannou přípravu dětí a to hravou formou, ne drilem. ​V zimní sezóně trénujeme v tělocvičně. Na jaře pak trénujeme i venku. Stránky Atletiky Človíček jsou ZDE.

Čtenářský klub

Lektor: Mgr. Lucie Bernátková
Termín: středa 13:30 - 15:00

Ve čtenářském klubu čteme vlastní knihy či knihy ze školní knihovny, povídáme si, kreslíme, hrajeme hry. Zdokonalujeme se ve čtení, ale také poznáváme různě literární žánry. Občas se vypravíme s knížkami i do parku.

Doučování 3. a 5. ročník

Lektor: Mgr. Nikola Menšíková

Termín: pondělí a čtvrtek 13:30 - 14:00

V kroužku Doučování procvičujeme učivo, které žákům činí potíže. Nejčastěji se jedná o český jazyk, anglický jazyk a matematiku. Pracujeme samostatně, ve dvojicích či malých skupinách. Hrajeme didaktické hry, občas pracujeme se vzdělávacími programy na pc. 

Doučování 3. a 5. ročník

Lektor: Mgr. Lucie Bernátková

Termín: úterý 14:00 - 15:00

V kroužku doučování procvičujeme a upevňujeme učivo, které dělá žákům problémy, rozebíráme pojmy, kterým žáci nerozumí. Zaměřujeme se hlavně na základní učivo matematiky a jazyka českého, popřípadě tomu, s čím žáci potřebují pomoci. Pracujeme samostatně u tabule, společně rozebíráme problém, také využíváme výukové programy na PC. 

Filmový anglický klub

Lektor: Mgr. Jaroslav Konvička
Termín: pondělí 14:00 - 15:30

Klubové aktivity jsou zaměřeny na rozvoj jazykových schopností nadaných žáků školy (3. - 5. ročník). Rozvoj poslechových dovedností prostřednictvím filmů a seriálů v anglickém jazyce (s anglickými titulky). Schopnost spontánní komunikace bude podpořena hraním společenských a deskových her. Cílem setkávání je příprava, natočení a prezentace žákovského filmu na vybrané téma.

Flétna

Lektor: Mgr. Lucie Seberová

Termín: úterý 14:00 - 15:00

V tomto kroužkuse děti seznámí s flétnou i s notami. Přes hudební hrátky a rytmizování říkadel se dostaneme k jednoduchým lidovým písničkám a případně i k náročnějším skladbičkám. Cílem je rozvoj muzikálnosti, správné, zdravé dýchání, podpora jemné motoriky a zvládnutí základní techniky hry na zobcovou flétnu.

Florbal 2. - 5. ročník

Lektor: Jiří Gřunděl 

Termín: pátek 13:30 - 15:00 

Je určen pro děti od 2. do 5. třídy a formou hry a pohybových aktivit je seznamuje se základními pravidly tohoto sportu. Chystáme pak vzájemné zápasy mezi zátorskou a brantickou školou a tím zatraktivnit tuto populární hru.

Klub zábavné logiky a deskových her

Lektor: Mgr. Nikola Menšíková
Termín: úterý 14:00 - 15:30

V klubu hrajeme různé deskové hry - Člověče, nezlob se, Farmáře, Dámu, Ubongo, apod. Řešíme logické rébusy, matematické hlavolamy, budujeme také geometrickou představivost, skládáme tangramy a puzzle. Rozvíjíme všemi možnými způsoby své logické a strategické myšlení.

Kroužek Jógy pro děti

Lektor: Pavlína Stoklasová
Termín: středa 15:00 - 16:00

Cvičení jógy pomáhá atraktivním způsobem stimulovat děti ke zdravému pohybu hravou cestou. Za pomocí pozic pojmenovaných podle zvířátek a především správného dýchání dětí, které pozitivně působí na tělo i duši, navodí dětem zklidnění a uvolnění.

Kruhové tréninky

Lektor: Ondřej Kubala a Kateřina Kubalová
Termín: úterý a čtvrtek 17:00 - 18:00    Cena: 50 Kč za lekci

Pod vedením certifikovaného trenéra se můžete těšit na posilovací cvičení se zaměřením na posilování celého těla. 

Šachy 

Lektor: Ing. Karel Handlíř
Termín: středa 13:30 - 15:00 Cena: 200 Kč (celý rok)

Šachy tu jsou pomalu už od pravěku, hráli je králové i obyčejní lidé a právě dnes jejich popularita znovu stoupá. Šachy jsou sportem bez hranic, jsou dostupné všem věkovým skupinám, lidem zdravým i těm s různými handicapy. Přes šachy se dorozumíte na celém světě, můžete je hrát kdykoliv a kdekoliv. U dětí rozvíjí logiku, matematickou gramotnost, schopnost rozhodovat se, posilují jejich sociální interakci, starší hráče udržují v dobré psychické kondici, pomáhají jim s trénováním mozku a zejména paměti. Stránky Šachy Krnov je ZDE.