OMLUVENKA

Slouží pouze pro informování školy o absenci žáka, nikoliv jako náhrada omluvného listu v ŽK.