ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna ve středu obce a přímo sousedí s obecním úřadem a poštou. Dopravní dostupnost je výborná, u MŠ je zastávka autobusu a přilehlá parkoviště pro auta rodičů. Děti jsou ve školním roce 2022/2023 rozděleny podle věku a umístěny do dvou tříd s celkovou kapacitou 60 žáků:

  • třída - věk 2 - 4 let
  • třída - věk 4 - 6 let

REŽIM DNE I. TŘÍDA

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh                                6:00 -   8:40

Svačina (i průběžná), dokončení činností                                                                  8:15 -   9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti                                                                                      9:00 -  9:40

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                                                      9:40 -  11:10

 Oběd                                                                                                                             11:10 - 12:00

Odpočinek, spánek                                                                                                      12:00 - 14:15 

Hygiena, odpolední svačina                                                                                       14:15 -  14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách                                        14:45 - 16:00


REŽIM DNE II. TŘÍDA

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh                                    6:00 - 8:40

Děti s povinnou předškolní docházkou                                                                        8:00 - 12:00

Svačina (i průběžná), dokončení činností                                                                     8:15 -   9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti                                                                                        9:00 - 9:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                                                        9:45 - 11:45

Oběd                                                                                                                                11:30 - 12:30

Odpočinek, spánek, klidové aktivity nespících dětí                                                   12:30 - 14:15

Hygiena, odpolední svačina                                                                                          14:15 - 14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách                                          14:45 - 16:00

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 2022

Zápis do náhradní MŠ v době prázdnin 2022

Rodiče si sami žádají o náhradní MŠ (v době prázdnin), nejpozději 30 dnů před omezením provozu MŠ (zajistěte si náhradní MŠ co nejdříve, nejpozději do 31.5. 2022).

K žádosti - (přichystaná v MŠ) připojte okopírovaný evidenční list, který Vám okopírujeme a čestné prohlášení, že v této době pracujete. Žádost si podáváte sami v příslušné - požadované MŠ. Na každou MŠ potřebujete samostatnou žádost s evidenčním listem a čestným prohlášením.

ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  OD  1.  9.  2021


PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE

- Před školkou dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

- Děti se budou předávat před mateřskou školou pracovnici MŠ.

- Dospělé osoby mají zákaz vstupu do tříd.

- Dítěti bude při vstupu do budovy MŠ změřena teplota.

ODCHOD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- Vyzvedávání dětí probíhá před MŠ.
- V případě pobytu na zahradě předávání probíhá u boční branky.
- Rodiče musí počítat s tím, že dítě v oblečení ze zahrady půjde domů (v podepsaném batohu bude mít převlečení, ve kterém přišlo do MŠ).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 

                                                                                                                           Mgr. Adam Šimůnek

                                                                                                                                ředitel školy


ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ 

UZAVŘENÍ MŠ  V  DOBĚ  LETNÍCH PRÁZDNIN

Zápis do náhradní MŠ v době prázdnin 2021

Rodiče si sami žádají o náhradní MŠ (v době prázdnin), nejpozději 30 dnů před omezením provozu MŠ (zajistěte si náhradní MŠ co nejdříve, nejpozději do 31.5. 2021).

K žádosti - (přichystaná v MŠ) připojte okopírovaný evidenční list, který Vám okopírujeme a čestné prohlášení, že v této době pracujete. Žádost si podáváte sami v příslušné - požadované MŠ. Na každou MŠ potřebujete samostatnou žádost s evidenčním listem a čestným prohlášením.

NÁVRAT DĚTÍ DO MŠ 12.4.2021

Vážení rodiče,

s potěšením Vám oznamuji, že od 12.4.2021 zahajujeme provoz MŠ v době od 6:00 do 16:00 hod. pro děti v povinném předškolním vzdělávání a pro děti zákonných zástupců pracujících ve vybraných profesích: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo 

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

d)zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil 

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky 

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky,

  které je nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele.

Děti mohou být ve skupině max. 15 dětí, nemusí mít respirátory ani jinou ochranu úst. Je však nutné dodržovat stávající opatření - měření teploty, dezinfekce rukou.

Docházka dětí je podmíněna povinným testováním, které bude prováděno 2x týdně (pondělí, čtvrtek) antigenními testy a podpisem dotazníku, že dítě nemá žádné příznaky COVID 19 ( zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy).

Testování se bude provádět bezprostředně po příchodu dítěte do MŠ za přítomnosti a asistence rodiče. Proto počítejte s časovou prodlevou. Testování se nebude provádět u dětí, které prodělaly onemocnění COVID -19 a neuplynula lhůta 90 dnů- nutno doložit lékařským potvrzením. 

Pokud zákonný zástupce odmítne své dítě testovat, nemůže dítě navštěvovat MŠ.

V pondělí a ve čtvrtek, tedy v dny, kdy bude probíhat testování dětí, vstupuje do budovy MŠ pouze jedna osoba doprovázející dítě s povinnou ochranou úst - respirátorem. V ostatní dny bude předání dětí probíhat stejně, jako před uzavřením MŠ.

Těšíme se na Vás.

UZAVŘENÍ MŠ 

OD 1. 3. 2021 DO ODVOLÁNÍ

Dle nařízení vlády ČR č. 200 ze dne 26.2.2021 se mateřská škola Brantice od 1.3.2021 do odvolání        UZAVÍRÁ.

Pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS budou fungovat tyto školy

  • Základní škola Janáčkovo náměstí Krnov
  • Základní škola Žižkova Krnov.

Rodiče si mohou sami stáhnout a vyplnit žádost o ošetřovné zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd

Postup vyplnění žádosti:

  1. rozkliknout odkaz
  2. vpravo nahoře zeleně - vyplnit
  3. Vyplnit


ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

OD 1. 9. 2021

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle nařízení MZd (dále jen "rouška")
- Dodržení odstupů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE
- Před školkou dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
- Pro všechny cizí osoby nacházející se před budovou školky a v budově platí povinnost zakrytí úst a nosu .

- Ve vstupu do budovy jsou umístěny dezinfekční rohože a roztok na dezinfekci rukou.
- Děti se budou předávat před mateřskou školou pracovnici MŠ.
- Dospělé osoby mají zákaz vstupu do tříd.

- Dítěti bude při vstupu do budovy MŠ změřena teplota.

ODCHOD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- Vyzvedávání dětí probíhá před MŠ.
- V případě pobytu na zahradě předávání probíhá u boční branky.
- Rodiče musí počítat s tím, že dítě v oblečení ze zahrady půjde domů (v podepsaném batohu bude mít převlečení, ve kterém přišlo do MŠ).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Mgr. Adam Šimůnek

ředitel školy

UZAVŘENÍ MŠ BRANTICE

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci je s platností od 17.3.2020 do odvolání

Mateřská škola Brantice UZAVŘENA.

V případě dotazů volejte: 731 565 218 p. Suhajová

nebo na emailu: irma.suhajova@zsbrantice.cz


Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh 

6:00 - 8:40

Děti s povinnou předškolní docházkou 

8:00 - 12:00

Svačina (i průběžná), dokončení činností

8:15 - 9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti

9:00 - 9:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku

9:45 - 11:45

Oběd

11:15 - 12:30

Odpočinek, spánek, klidové aktivity nespících dětí

12:30 - 14:15

Hygiena, odpolední svačina

14:15 - 14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách

14:45 - 16:00