ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

OD 1. 9. 2020

CESTA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky dle nařízení MZd (dále jen "rouška")
- Dodržení odstupů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

PŘÍCHOD K MATEŘSKÉ ŠKOLE
- Před školkou dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
- Pro všechny cizí osoby nacházející se před budovou školky a v budově platí povinnost zakrytí úst a nosu .

- Ve vstupu do budovy jsou umístěny dezinfekční rohože a roztok na dezinfekci rukou.
- Děti se budou předávat před mateřskou školou pracovnici MŠ.
- Dospělé osoby mají zákaz vstupu do tříd.

- Dítěti bude při vstupu do budovy MŠ změřena teplota.

ODCHOD Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- Vyzvedávání dětí probíhá před MŠ.
- V případě pobytu na zahradě předávání probíhá u boční branky.
- Rodiče musí počítat s tím, že dítě v oblečení ze zahrady půjde domů (v podepsaném batohu bude mít převlečení, ve kterém přišlo do MŠ).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19
- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

- Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak budou umístěny do jiné místnosti s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Mgr. Adam Šimůnek

ředitel školy

UZAVŘENÍ MŠ BRANTICE

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci je s platností od 17.3.2020 do odvolání

Mateřská škola Brantice UZAVŘENA.

V případě dotazů volejte: 731 565 218 p. Suhajová

nebo na emailu: irma.suhajova@zsbrantice.cz


MATEŘSKÁ ŠKOLA


Mateřská škola je umístěna ve středu obce a přímo sousedí s obecním úřadem a poštou. Dopravní dostupnost je výborná, u MŠ je zastávka autobusu a přilehlá parkoviště pro auta rodičů. Děti jsou ve školním roce 2019/2020 rozděleny podle věku a umístěny do dvou tříd s celkovou kapacitou 60 žáků:

  • třída - věk 2 - 4 let
  • třída - věk 4 - 6 let


Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh 

6:00 - 8:40

Děti s povinnou předškolní docházkou 

8:00 - 12:00

Svačina (i průběžná), dokončení činností

8:15 - 9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti, komunitní kruh

9:00 - 9:45

Příprava na pobyt venku, 

pobyt venku

9:45 - 11:45

Oběd

11:15 - 12:30

Odpočinek, spánek, klidové aktivity nespících dětí

12:30 - 14:15

Hygiena, odpolední svačina

14:15 - 14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách

14:45 - 16:00