ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna ve středu obce a přímo sousedí s obecním úřadem a poštou. Dopravní dostupnost je výborná, u MŠ je zastávka autobusu a přilehlá parkoviště pro auta rodičů. Děti jsou ve školním roce 2022/2023 rozděleny podle věku a umístěny do dvou tříd s celkovou kapacitou 60 žáků:

  • třída - věk 2 - 4 let
  • třída - věk 4 - 6 let

REŽIM DNE I. TŘÍDA

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh                                6:00 -   8:40

Svačina (i průběžná), dokončení činností                                                       8:15 -   9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti                                                                                      9:00 -  9:40

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                                                      9:40 -  11:10

 Oběd                                                                                                                             11:10 - 12:00

Odpočinek, spánek                                                                                                      12:00 - 14:15 

Hygiena, odpolední svačina                                                                                       14:15 -  14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách                                        14:45 - 16:00


REŽIM DNE II. TŘÍDA

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , komunikativní kruh                                    6:00 - 8:40

Děti s povinnou předškolní docházkou                                                                        8:00 - 12:00

Svačina (i průběžná), dokončení činností                                                                     8:15 -   9:00

Ranní cvičení, řízené činnosti                                                                                        9:00 - 9:45

Příprava na pobyt venku, pobyt venku                                                                        9:45 - 11:45

Oběd                                                                                                                                11:30 - 12:30

Odpočinek, spánek, klidové aktivity nespících dětí                                                   12:30 - 14:15

Hygiena, odpolední svačina                                                                                          14:15 - 14:45

Spontánní aktivity, pokračování v započatých aktivitách                                          14:45 - 16:00