ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola je umístěna ve středu obce a přímo sousedí s obecním úřadem a poštou. Dopravní dostupnost je výborná, u MŠ je zastávka autobusu a přilehlá parkoviště pro auta rodičů. Děti jsou ve školním roce 2023/2024 rozděleny podle věku a umístěny do dvou tříd s celkovou kapacitou 75 dětí:

  • l. oddělení - věk 2 - 4 let
  • ll. oddělení- věk 4 - 7 let

REŽIM DNE I. ODDĚLENÍ

Učitelka: Petra Ryšánková, Leona Brenkusová     

Asistent pedagoga: Tereza Dundálková

Scházení dětí, spontální hry a činnosti , řízené hry a činnosti                                                6:00 - 8:00  

Ranní cvičení                                                                                                                               8:15 -  8:30

Svačina, hygiena                                                                                                                        8:30 - 8:50

Komunitní kruh, řízené zájmové činnosti                                                                                  8:50 - 9:30

Pobyt venku, převlékání                                                                                                            9:30 - 11:15

Oběd, převlékání                                                                                                                       11:15 - 12:00 

Klidový režim, spánek nebo klidové aktivity dětí nespících dětí                                           12:00 - 14:00

Hygiena, odpolední svačina                                                                                                     14:00 - 14:30

Vyzvedávání dětí, spontální aktivity, pobyt venku                                                                14:30 - 16:00


REŽIM DNE II. ODDĚLENÍ

Učitelka: Ivana Šimková, Mgr. Adéla Kavanová

Asistent pedagoga: Jana Heisigová

Scházení dětí, spontánní hry a činnosti , řízené hry a činnosti                                                   6:00 - 8:00

Průběžná svačina                                                                                                                           6:30 - 8:15

Komunitní kruh                                                                                                                               8:15 - 8:30

Řízené zájmové činnosti, cvičení                                                                                                   8:30 - 9:30

Pobyt venku, převlékání                                                                                                                9:30 - 11:15

Oběd, hygiena                                                                                                                                11:15 - 12:00

Klidový režim, spánek, klidové aktivity nespících dětí                                                                12:00 - 14:00

Hygiena, odpolední svačina                                                                                                          14:00 - 14:30

Vyzvedávání dětí, spontální aktivity dětí, pobyt venku                                                              14:30 - 16:00

Školné:     děti do 5 let                                                                                                                500Kč /měsíc

                 předškoláci , děti s odloženou školní docházkou                                                     0Kč /měsíc

Školné na školní rok 2024/2025 bude navýšeno na 600kč/ měsíčně

Číslo účtu:   27-2815560227/0100                                    Variabilní symbol: přidělen každému dítěti vlastní

Platbu prosím provádějte pravidelně, vždy k 15.dni v měsíci.