SRPŠ

Složení výboru SRPŠ 

předseda Kateřina Mitterová
místopředseda Andrea Bulvasová
pokladník Alena Šustrová
revizor účtu Mgr. Lucie Bernátková


členové

 Markéta Csomorová 

 Jana Říhová

 Radka Homolová 

 Silvie Machálková 

 Alžběta Metelková 

 Michaela Orlová 

 Marta Švecová

Martin Gruza

Lukáš Vodička

Silvie Godálová

Marcela Bednaříková

Pavlína Prejdová

Libuše Piterková

Lucie Malinovská

 

Akce na školní rok 2022/2023

Říjen: Lucerničkový průvod 14. 10. 2022 v 18 hodin

Listopad: Kateřinská zábava 19. 11. 2022 ve 20 hodin

Prosinec: Mikulášská nadílka po domluvě ZŠ+MŠ 6. 12. 2022

Březen: Karneval 18. 3. 2023 v 15 hodin - Agentura TOMINO 

              Večerní zábava ve 20 hodin

Duben: Pálení čarodějnic 28. 4. 2023

Červen: Ukončení školního roku ve spolupráci ZŠ+MŠ

Červenec:  "Nekyáda"  8. 7. 2023 

Akce na školní rok 2021/2022

Říjen: Lucerníčkový průvod 15. 10. 2021 v 18 hodin

Listopad: Kateřinská zábava 20. 11. 2021 ve 20 hodin

Prosinec: Mikulášská nadílka po domluvě ZŠ+MŠ 3. 12. 2021

Březen: Karneval 19. 3. 2022 v 15 hodin večerní zábava ve 20 hodin

Duben: Pálení čarodějnic po domluvě ZŠ+MŠ

Červen: Ukončení školního roku ve spolupráci ZŠ+MŠ