SRPŠ

Složení výboru SRPŠ 

předseda Kateřina Mitterová
místopředseda Zuzana Karasová
pokladník Alena Šustrová
revizor účtu Mgr. Lucie Bernátková


členové

Markéta Csomorová 

 Ondra Csomor 

 Radka Homolová 

 Silvie Machálková 

 Alžběta Metelková 

 Michaela Orlová 

 Marta Švecová

Akce na školní rok 2021/2022

Říjen: Lucerníčkový průvod 15. 10. 2021 v 18 hodin

Listopad: Kateřinská zábava 20. 11. 2021 ve 20 hodin

Prosinec: Mikulášská nadílka po domluvě ZŠ+MŠ 3. 12. 2021

Březen: Karneval 19. 3. 2022 v 15 hodin večerní zábava ve 20 hodin

Duben: Pálení čarodějnic po domluvě ZŠ+MŠ

Červen: Ukončení školního roku ve spolupráci ZŠ+MŠ