PROJEKTY

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Plastožrout nabízí jedinečnou možnost udělat něco prospěšného pro životní prostředí a zároveň na tom vydělat. Plastožrout podporuje výkup víček z PET lahví a je maskot firmy JELÍNEK - TRADING.

Projekt Otevřená škola II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců,od 1. 10. 2018 do 1. 10. 2020.

Obědy pro děti cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Oranžové hřiště Brantice Program pomáhá obcím a městům financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Našim cílem je vybudovat sportovně kulturní zahradu pro všechny věkové skupiny žijící v obci Brantice a přilehlém okolí. Financování  projektu bude Nadace ČEZ schvalovat v lednu 2019.

Návrh projektu od ateliéru Juránek: