PROJEKTY

Projekt VZORY VZORŮM odměňuje žáky 3.- 6. ročníků základních škol napříč Českem, kteří v období pandemie zůstali aktivní a svými pozitivními činy inspirovali své okolí. Máme radost, že díky spolupráci s Nadací PPF @SkupinaPPF mohl být projekt Vzory vzorům uskutečněn.

Projekt Otevřená škola III. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 2_20_80 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců,od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

CTP Fond Nadace Terezy Maxové má za cíl podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Plastožrout nabízí jedinečnou možnost udělat něco prospěšného pro životní prostředí a zároveň na tom vydělat. Plastožrout podporuje výkup víček z PET lahví a je maskot firmy JELÍNEK - TRADING.

Projekt Otevřená škola II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců,od 1. 10. 2018 do 1. 10. 2020.

Obědy pro děti cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Oranžové hřiště Brantice Program pomáhá obcím a městům financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Našim cílem je vybudovat sportovně kulturní zahradu pro všechny věkové skupiny žijící v obci Brantice a přilehlém okolí. Financování  projektu bude Nadace ČEZ schvalovat v lednu 2019.

Návrh projektu od ateliéru Juránek:

Sportuj ve škole Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá "Sportuj ve škole" na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal či házená. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky a školačky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.