PROJEKTY

Národní plán obnovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi realizuje Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie - Next Generation EU.

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Ano máme ho :)

Projekt Jan Amos Komenský Cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Projekt Průša do škol cílem není prodat do škol 3D tiskárnu a dál se o nic nestarat. Chceme pomoci vytvořit platformu, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat problémy a řešit je. Po technické stránce jsme dokonale připravení, máme skvělé tiskárny, přehledné manuály a návody, uživatelskou podporu. To ale samo o sobě nestačí, klíčové jsou konkrétní, praktické projekty - tedy co, jak a proč ve školách tisknout. 

Projekt O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. Na realizaci projektu jsme získali částku 31 520 Kč. Komise se shodla na podpoření projektu v plné výši rozpočtu.

Projekt VZORY VZORŮM odměňuje žáky 3.- 6. ročníků základních škol napříč Českem, kteří v období pandemie zůstali aktivní a svými pozitivními činy inspirovali své okolí. Máme radost, že díky spolupráci s Nadací PPF @SkupinaPPF mohl být projekt Vzory vzorům uskutečněn.

CTP Fond Nadace Terezy Maxové má za cíl podpořit sociálně znevýhodněné děti v biologických nebo náhradních rodinách v České Republice v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. Fond přispívá ke zlepšení podmínek ke studiu, posilování motivace ke vzdělávání a rozvoji potenciálu. Podporuje všechny související vzdělávací aktivity a náklady, včetně materiálního vybavení.

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Plastožrout nabízí jedinečnou možnost udělat něco prospěšného pro životní prostředí a zároveň na tom vydělat. Plastožrout podporuje výkup víček z PET lahví a je maskot firmy JELÍNEK - TRADING.

Projekt Otevřená škola III. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 2_20_80 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců,od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Projekt Otevřená škola II. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 22 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Je zaměřen převážně na společné vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, sdílení zkušeností a personální podporu školy. Celková doba realizace projektu je 24 měsíců,od 1. 10. 2018 do 1. 10. 2020.

Obědy pro děti cílem projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Oranžové hřiště Brantice Program pomáhá obcím a městům financovat budování a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť. Našim cílem je vybudovat sportovně kulturní zahradu pro všechny věkové skupiny žijící v obci Brantice a přilehlém okolí. Financování  projektu bude Nadace ČEZ schvalovat v lednu 2019.

Návrh projektu od ateliéru Juránek:

Sportuj ve škole Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá "Sportuj ve škole" na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal či házená. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky a školačky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.