PROJEKTY

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Plastožrout nabízí jedinečnou možnost udělat něco prospěšného pro životní prostředí a zároveň na tom vydělat. Plastožrout podporuje výkup víček z PET lahví a je maskot firmy JELÍNEK - TRADING.

Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou důležitost. Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození i do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy člověka samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, nikoli silou.

Revitalizace zastřešení mateřské školy Návrh pracuje s dřevěnou konstrukcí zastiňující jižní fasádu, která volně navazuje na revitalizaci střechy se zatravněním, chladícím brouzdalištěm a posezením pro veřejnost a děti. Materiál je řešený s respektem ke stávajícímu stavu budovy, který vyžadoval počáteční investici investici. Samotné zpřístupnění střechy je umožněno díky požárnímu schodišti se snadným napojením každého pobytového prostoru. Novou revitalizovanou střechou rozšíříme výukovým prostor, který byl dalším požadavkem pro vytvoření návrhu. Pro děti je pak nahrazen boční přístup světla díky světlíku s vrchním osvětlením, které je pro děti mnohem přirozenější a kvalitnější. Světlíky umožní kvalitní odvětrání pobytové místnosti. 

Návrh: Bc. Marek Juránek, Doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. Bc. Adéla Šmeidlerová 2018 

Plánovaná realizace projektu: 2019-2021