DRUŽINA

Školní družina tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma a nabízí dětem zajímavě strávený čas se svými spolužáky po vyučování a nenásilnou formou se snaží rozvíjet jejich zvídavost, dovednost a obratnost.. Naše školní družina má dvě oddělení. První oddělení navštěvují děti 1. a 2. ročníku, druhé oddělení děti 3. až 5. ročníku. Školní družina je v provozu ráno od 6:00 - 7:45 hod., odpoledne od 11:50 - 16:25 hod. Pro děti zabezpečuje odpočinek, rekreaci, i zájmové a řízené činnosti. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně-vzdělávací činnosti se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Obě oddělení disponují dostatečným množstvím hraček a stolních her, které každoročně doplňujeme o nové a modernější. Pro pobyt venku máme k dispozici školní zahradu, kde děti mohou využívat pískoviště, prolézačky, altánek a houpačky. Během celého školního roku připravujeme a pořádáme s dětmi různé soutěže, zábavná odpoledne či vědomostní kvízy.

Základní činností školní družiny jsou:

Odpočinkové činnosti: klidná zaměstnání u stolečků, na koberci a relaxačních polštářích, stolní a společenské hry dle výběru dětí, poslechová činnost /pohádky, písničky/, práce s knihou a s časopisem, omalovánky, mandaly a volná kresba, modelování z plastelíny, četba donesené literatury, komunitní kruhy s dětmi.

Rekreační činnosti: aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hry a činnosti mohou být rušnější (sezónní hry na školní zahradě - míčové hry, pouštní draků, sáňkování, stavby ze sněhu, apod.). Při nepřízni počasí trávíme volný čas v tělocvičně, kde hrajeme různé pohybové hry, cvičíme na nářadí.

Řízené a zájmové činnosti: rozvoj pracovních a výtvarných dovedností, poznávání netradičního materiálu, nových výtvarných technik a jejich použití v tematických úkolech, hudebně pohybové činnosti, výzdoba chodeb a schodiště školy, školní vývěsky u obecního úřadu.

PRVNÍ ODDĚLENÍ

DRUHÉ ODDĚLENÍ

TŘETÍ ODDĚLENÍ